Marknadsplan- steg för steg


Per Löfgren 2014-11-27


Marknadsplanen är en del av företagets affärsplan, och ska visa hur företaget förhåller sig till sin marknad, vilka mål som är satta för kunder och potentiella kunder samt aktiviteterna som ska göra att företaget når målen. Marknadsplanen måste alltid vara synkroniserad med företagets övergripande strategier och mål. En marknadsplan ser ju alltid olika ut för olika företag, men om du får med de här rubrikerna har du fått med det viktigaste.

Varumärkesplattform/önskat läge
Många marknadsplaner börjar med en beskrivning av hur företaget vill att varumärket ska uppfattas.
Det kallas för varumärkesplattform, brandbook eller något annat, men är egentligen en beskrivning av hur ni vill att ert varumärke ska uppfattas av marknaden.

Varumärkesplattformen beskriver alltså ett önskat läge.
Här ska finnas tydliga mål som ni ska nå i marknadsandel, varumärkesposition, eller det som är relevant för er.

Ingångsdata och förutsättningar/läge i dag
För att veta hur du ska ta dig till det önskade läget måste ni veta var ert varumärke är i dag, kundernas behov och deras köpvanor.
Ni bör ha koll på hur stor del av din tänkta marknad som känner till ert varumärke, hur många som kan tänka sig välja varumärket (kännedom och användning) och hur varumärket uppfattas idag av marknaden (brand image eller varumärkesbild).
Ni bör också veta hur era kunder ser på varumärket, era produkter/tjänster och era andra processer kunderna möter.

Denna information bör också finnas för de största konkurrenterna.

En del marknadsplaner innehåller också en beskrivning av kundens behov och en beskrivning av hur de vill köpa produkten/tjänsten. Är er målgrupp indelad i olika segment bör ni också beskriva de olika segmenten.

Erbjudande
När ni beskrivit det önskade läget för varumärket, och dagens läge, är det dags att beskriva era erbjudanden till marknaden.
Om ni jobbar mot olika segment beskriver ni vilka erbjudanden ni har mot de olika segmenten. Om det är relevant kan ni också beskriva konkurrenternas erbjudande.

Aktivitetsplan
Rubrikerna ovan beskriver tillsammans VARFÖR ni ska göra olika aktiviteter. Ni har beskrivit vart ni vill nå, var ni står idag, vad och hur ni vill sälja till vem. Då kan ni göra aktivitetsplanen.

Aktivitetsplanen ska innehålla all kommunikation, så att ni tydligt kan se vad ni ska kommunicera i respektive kanal.
Den ska innehålla försäljningsställen (Point of Sale), kommunikationskanaler, PR, mässor, event mm.
För varje aktivitet ska det finnas ett tydligt mål som ni sedan följer upp.
Den modige anger hur mycket försäljningen ska öka.

Gör aktivitetsplanen så att den är överskådlig och tydligt visar VAD ni ska kommunicera i vilken kanal och NÄR.

Att få det att hända
En bra plan betyder inget om den inte genomförs på ett bra sätt.
Det är bättre att ha en enkel plan och faktiskt genomföra den, än att ha en avancerad plan som inte genomförs.
För att få det att hända måste alla aktiviteter i marknadsplanen vara synkroniserade med andra aktiviteter i företaget, till exempel produktutveckling, tillverkning och sälj.
En viktig part är säljavdelningen.
Aktiviteterna i marknadsplanen måste ha sin motsvarighet i säljarnas key account- eller säljplaner.
Marknadsplanen ska ju leda till att företaget når sina övergripande mål. Därför måste marknads- och aktivitetsplanen finnas med på agendan i rätt forum, t.ex. i ledningsgruppen. Bara om alla delar drar åt samma håll kommer ni att nå er fulla potential.

Rätt underlag i god tid
För att kunna påbörja marknads- och aktivitetsplansarbetet i tid i höst, är det dags att redan nu se över vad du behöver ha för underlag. Skaffa dig en plan för hur tar fram din marknadsplan redan nu.

Vill du veta mer - se www.milega.se.