Dags att välja gymnasium


2015-01-11


Från den 12 januari kan du välja Vasa

 

Bara några dagar in på det nya skolåret öppar kommunens valwebb för eleverna i åk 9. Vasaskolan bjuder på ett brett utbud av teoretiska utbildningar inom fyra program. Enligt vår förvaltningen tror man att antalet sökande i kommunen kommer att vara ungefär lika många som förra året men ingen vet med säkerhet. Så, om du vill ha en plats på Vasaskolan till hösten registera ditt val så fort som möjligt. 
För dig som vill veta mer om våra utbildningar följ Gevaliensis intervjuserie om vad Vasaskolans elever tycker om sina utbildningar som börjar senare i veckan. 

Vasaskolan 
Vasaskolan erbjuder samma utbildningar som tidigare år inom fyra program där skolan har lång erfarehet och mycket kunniga lärare. De är:

Estetiska programmet
Inriktningar:
- Bild
- Cirkus
- Dans
- Musik
- Teater

Humanistiska programmet
Inriktningar:
- Kultur
- Språk

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktningar:
- Internationell
- Naturvetenskap
- Naturvetenskap och samhälle


Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktningar:
- Beteendevetenskaplig
- Internationell
- Samhällsvetenskaplig

Enligt förvaltningens planer erbjuds hela 425 platser vid Vasaskolan i höst, betydligt fler än för ett året som hanske kan vara ett tecken på hur populär Vasaskolan var förra året. 

För dig som vill veta mer om våra utbildningar följ Gevaliensis intervjuserie om vad Vasaskolans elever tycker om sina utbildningar som börjar senare i veckan.