Riktigt bra Vasastudenter!


2015-01-17

Ugglan humanistiskas symbol
Ugglan humanistiskas symbol

Humanisterna imponerade 

Vi har tidigare redovisat de genomsnittliga betygen för den första kullen som avslutat Gy 11 i gymnasieskolorna i Gävle. Det högsta medelbetyget hade Vasaskolan med 15 poäng. Men på alla skolor finns en rad olika program med olika resultat och de värden som skolan fått bygger naturligtvis på en sammanslagning av alla program.

Hur gick det då på Vasaskolan i våras? Vid Vasaskolan har det under de senaste 20 åren funnits tre program med olika inriktningar de är esteter, naturvetare och samhällsvetare. I år har dessutom ett nygammalt program återuppstått bland avgångsklasserna, det humanistiska.

Vi har tittat på avgångsbetygen så långt tillbaka som Skolverkets databaser beskriver dem och kan konstatera att det går både upp och ned över tid. Mest intressant är att se vad som hänt sedan förra året 2013. Eftersom det är ett helt nytt betygssystem som kommit sedan dess är resultaten inte helt jämförbara men med detta i minnet kan vi konstatera följande:

Naturvetarnas och samhällsvetarnas genomsnittliga resultat gick lite tillbaka medan esteterna förbättrade sitt resultat en aning. Så var det då humanisterna som inte funnits sedan 1990-talets mitt. Det var därför osäkert på vilken nivå de skulle hamna och från inget tidigare resultat kunde det inte annat än gå rejält uppåt. Mer oväntat var att de för första gången ”så långt tillbaka att ingen kan minns så långt” fick de i år det högsta medelbetyget av alla program. På figuren markeras deras resultat med en stjärna. Programmen fick: estetiska och samhällsvetenskapliga 14,5, naturvetenskapliga 15,7 och humanistiska 16,1.

Fantastiska resultat för alla program så vi kan bara gratulera alla vårens studenter ännu en gång. 


Betygsutvecklingen för Vasaskolans program. Stjärnan betecknar det nygamla Humanistiska programmet
Betygsutvecklingen för Vasaskolans program. Stjärnan betecknar det nygamla Humanistiska programmet