Den första valperioden är över


2015-02-18


Valresultatet 2015 ver. 1.0

Vid midnatt mellan den 16 och 17 februari stängde valportalen för elever i Gävle, Ockelbo och Älvkarleby.
Vi har tittat på resultatet och jämfört det med tidigare år och kan konstatera följande:

 20112012201320142015
Bild218141712
Cirkus 42320
Dans24533
Musik2522101424
Teater1041356
Hu141552315
Natur11072719084
Natur int 54523414
Sam 104826912397
Sam int 55422250
 290318284333305

Antalet sökande är märkligt konstant över åren förutom en kraftig uppgång förra året. Esteterna är några fler än förra året. Musik ökar och bild minskar och för första gången har ingen från Gävle valt cirkus. Humanisterna är som det brukar, naturvetarna är något färre än vanligt och på Natur internationell där de sökande konstant fallit och nu är nästan en fjärdedel sökantalet 2011.
Samhällsvetarna är den största gruppen av de sökande och i år har vanliga Sam förlorat 26 sökande men samtidigt har Sam internationell fått 28 fler sökande.


Vad händer nu?
I mitten av april gör sen priliminär intagning för att man bland annat skall kunna planera hur många klasser skolorna skall få under nästa läsår. Den 14 april öppnar åter webbplatsen för gymnasievalen och då har de som tycker sig ha valt fel göra ett omnal. Webben stänger den 7 maj. Då niorna fått sina betyg i juni blir det klat vilka som är behöriga till gymnasiet och den 1 juli får alla söknade att kunna se sitt antagningsbesked på webben

Till detta kommer elever som valt från andra kommuner än Gävle, Älvkarleby och Ockelbo att läggas till bland de sökande.
Normalt får Vasaskolan många sökande från andra kommuner och förra året var de 104 eller mer än en fjärdedel av alla som sökte som kom från andra kommuner.