Det blir många nya på Vasa till hösten


2015-03-04


Gävleeleverna valde som vanligt

Stillastående eller oföränderlighet är orden för det val som eleverna i åk 9 i Gävle, Ockelbo och Älvkarleby har gjort.
Den 16 februari stängde valwebben och nu kan vi redovisa resultatet som det ser ut den 3 mars. Som vanligt väljer eleverna i mycket stor utsträckning kommunala skolor och det största programmet är det samhällsvetenskapliga. Flera av friskolorna har mycket låga valsiffror men det brukar vara så att en stor del av deras elever kommer från andra kommuner och de siffrorna kommer senare.
För den som är intresserad av valen meri detalj har vi sammanställt hur valen till olika program ser ut för samtliga skolor:


Inför hösten. Valen den 3 mars
Inför hösten. Valen den 3 mars

Valwebben öppnar igen 16 april och sänger den 7 maj för omval och efter den perioden är det ganska klart hur nästa års gymnasieorganisation kommer att se ut.