Vilket är det svåraste ämnet på Vasaskolan


2015-04-26


Det är nog inte som du tror

Frågan om vilket som är skolans svåraste ämne är inte lätt att svara på. Många skulle hävda att det är matematik, men varför inte kinesiska, fysik, religion eller något annat ämne. Vad man tycker är svårt är också mycket personligt och det vissa tycker är lätt tycker andra är helt obegripligt. Skolverkets uppgifter kan kanske vara till en viss hjälp men de har bara undersökt de gymnasiegemensamma ämnena så därför går det inte att säga vilket som är svårast.

 

Det man kan jämföra är de ämnen som alla elever i Sverige måste läsa och de är svenska, engelska, historia, samhällskunskap, matematik, idrott och hälsa, naturkunskap och religion.

Vi har frågat några slumpmässigt valda elever i biblioteket och de flesta tror, inte helt oväntat, matematik är svårast av dessa ämnen. Den bild som tecknas i undersökningen över landets gymnasieskolor tecknar en annan bild än väntat.

Vasaskolans resultat i alla dessa ämnen ligger på över 95 % godkända vilket är mycket bra men särskilt bra går det i engelska där alla elever under de senaste fem åren nått ett godkänt betyg. Förra året var det idrotten som kom tvåa och ser vi över tid är det idrott och svenska som konkurrerar om andra platsen. Förra året kom svenska på tredje plats. På fjärde plats finner vi matematiken med nästan 99 % godkända. En liten aning efter ligger religion och naturkunskap med över 98 % med godkänt. Då var vi framme vid de allra sämsta resultaten och det är historia som ligger näst sist med nästan 3 % underkända och i botten finner vi samhällskunskap som ligger under 96 %. Ser vi över tiden är det inget annat ämne som haft så många underkända betyg och man har åtminstone under de fem senaste åren haft det lägsta resultateten.

Att det ämne som skall lära ut hur världen och samhället  fungerar idag, demokrati, ekonomi och så mycket annat har flest underkända är alarmerande och är ett misslyckande inte bara för Vasaskolan utan för många skolor runt om i landet. I många ämnen ges ett omfattande stöd för att eleverna skall klara målen, det är kanske hög tid att satsa resurser för att få alla elever att klara och förstå det samhälle vi lever i och den demokratiska grund som vårt samhälle vilar på.Källa: Skolverkets databas Siris


Ur en samhällskunskapbok
Ur en samhällskunskapbok