Uttagningen till sommarpraktiken klar


2015-05-13


58 Vasaelever får chansen

Så var uttagningen till den internationella sommarpraktiken klar.
108 elever i åk 2 har fått en plats för att under sommaren resa utomlands på arbetspraktik. Tanken är att de också skall lära sig lite om landets kultur och att få praktisera sina språkkunskaper samtididgt som de praktiserar på en arbetsplats. Av de 108 kommer 58 från Vasaskolan, 24 från Borgarskolan, 14 från Polhemsskolan och 12 från andra skolor.