Unikt arkivfynd ger besked


2015-12-14


Frodades nazismen i Verdandi under kriget?

I dagarna kom ett oväntat men fantastiskt arkivfynd i dagen efter att ha varit försvunnit i mer än 70 år. Verdandis protokollsbok från 1939-1944. Att den varit försvunnen har lett till spekulationer om att det skett något i Verdandi under dessa år som inte tålde dagens ljus. Var det så att man försökt att få Hitler som hedersmedlem, ett rykte som en annan av skolans föreningar försökte sprida under slutet av det förra seklet.

Efter att ha funnits hos den gamle sekreteraren och glömts bort har den nu genom en av dåtidens ordföranden slutligen nått sitt mål, Vasaskolans arkiv.

Det var med stor spänning som en snabb genomläsning gjordes men som medlemmen Håkan Unsgård (invald 16 sept 1939) en gång skrev om sin tid i föreningen: "I fyra år snusade jag dess snus, åhörde protokoll och exekvering av musik på piano och fiol och uppläsningar." Litteratursmaken var konservativ och 1890-talet stod högt i kurs. Han hävdar också att spexen var traditionella och byggde på nationsspexen i Uppsala. "Vi bröt emellertid med den traditionen 1942 då vi skrev och spelade spex med stark tidsaktuell anknytning." Spexet hette Gråttesången eller Stenålderfolkets hemliga vapen.

Den nyupptäckta protokollsboken har åtminstone en referens till världskriget kriget då man i protokollet från den 20 april 1940 konstaterade, väl en vecka efter att Danmark och Norge anfallits och skolans stängs: "Meddelade ordf., att soarén, som skulle ha ägt rum, den 13 april, på förekommen anledning inställes."

Den nya protokollsboken visar med all tydlighet att Verdandi inte alls engagerade sig i politik eller i kriget kriget på någon sida och som en tidskapsel fortsatte verksamheten som den gjort i 80 år, vid den tiden, med deklamationer, litterära debatter, sång och musik. 

Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297Invationen av Danmark och Norge den 9 april 1940