40-tal företagare på kommunens frukostmöte


Christer Falk 2015-09-25

Fagerhults Retails VD, Monica Weinitz hälsade välkommen och presenterade företaget för frukostmötets besökare.
Fagerhults Retails VD, Monica Weinitz hälsade välkommen och presenterade företaget för frukostmötets besökare.

Idag samlades ett 40-tal företagare hos företaget Fagerhult Retail AB i Bollebygd till ett frukostmöte som kommunen arrangerade. På programmet stod en genomgång av Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Bollebygds kommun har gjort en uppgång från plats 201 till 187.


Det stora tappet när det gäller företagsklimatet i kommunen gjordes först mellan åren
2012 till 2013. Då ramlade man från plats 32 för att 2013 hamna på plats 89.  2014 tappade kommunen rejält och hamnade på plats 201.


Varför?

Under mötet var det många som ställde sig frågan vad det stora tappet mellan 2013 och 2014 berodde på. Något riktigt bra svar kom aldrig.  Ett par anledningar pekades det på. En av dessa var tystnaden när kommunchefen slutade under våren 2013 och den förskingringen som uppdagades under våren 2014. Men hur dessa två händelser skulle påverka just företagsklimatet i kommunen kan man dock fråga sig. Under de här åren pågick även en diskussion om hur kommunen gjorde sina upphandlingar. Något som då resulterade i att, vid två tillfällen, deltog upphandlingsexperter från andra kommuner och gick igenom vad som då gällde vid upphandlingar.

 

Gruppdiskussioner

I samband med Svenskt Näringslivs genomgång av rankingen så genomfördes ett litet grupparbete där kommunanställda, politiker och företagare diskuterade hur Bollbygds kommun kan bli bättre när det gäller företagsklimatet.

– En bra diskussion som jag hoppas att vi kan bygga vidare på, menade kommunstyrelsens ordförande Peter Rosholm (S).

Peter Rosholm berättade också att från idag så visas en presentation av 77 företag inom olika branscher som är verksamma i kommunen på TV-apparater hos bankerna i Bollebygd. På Handelsbanken och Swedbank.

– De här presentationerna kommer att rulla och är ni inte med och vill synas på de här platserna så kontakta Ann-Marie Nilsson på 033-430 55 33 eller Christer Falk 070-312 97 00.

 

Fagerhult

I samband med frukostmötet presenterade Fagerhult Retail AB:s VD, Monica Weinitz företaget och efter själva frukostmötet bjöds en visning av företagets showroom av Erik Torstensson.

 


Intressant redovisning...
Intressant redovisning...


Erik Torstensson visade företagets showroom.
Erik Torstensson visade företagets showroom.