STFare på svampexcursion från Ullånger till Nordingrå


Anders Böhlin 2015-09-28

Bild:A Böhlin

Bild:A Böhlin

Bild:A Böhlin

Bild:A Böhlin

Vid Erikskojan
Bild:A Böhlin
Vid Erikskojan
STFs Högakustenkrets höstvandring till Svartsjön i Nordingrå fick god tillslutning,
med gäster även från Härnösand.


I perfekt strålande väder samlades vi först vid OK/Q8 i Ullånger, för att få logistiken med chaufförer och bilar att stämma, efter den genomförda vandringen från
Öden till Svartsjön, avslutats.
Exemplar av olika svampar hittades under vandringen och examinerades med artbestämning.
Korgar fylldes mestadels med tratt- och vanliga kantareller, oftast en bit ifrån stigen.
Deltagarna var eniga om att det var ett lyckat arrangemang, kanhända till stor del på att alla fick efter krafter och intresse bestämma tempo och egna avsteg från Högakustenleden