Tak över huvudet…


Christer Falk 2015-11-24

Just nu arbetas det för att iordningställa Eriksdalshallen i Olsfors till ett evakueringsboende.
– Här kommer till en början ett 50-tal flyktingar att bo 1-2 dagar.
– Fritidsgården kommer inte att stängas. Ordinarie öppettider gäller. 


– För att de människor som flytt och finns nu här i Sverige ska slippa att sova utomhus öppnar vi Eriksdalshallen. Evakueringsboende innebär att de som kommer hit stannar 1-2 dagar. Därefter kommer Migrationsverket att ta de asylsökande till Göteborg för registrering och utredning, säger kommunchefen Anders Einarsson.
–Vi har sagt att vi kan ta emot mellan 50 och 100 personer. Till en början ett 50-tal.


Fråga från Migrationsverket

– När vi fick frågan från Migrationsverket om att ställa upp med ett evakueringsboende så gör vi självklart det. Vi i Bollebygd ska självklart ta vårt solidariska ansvar för det läge som idag råder, säger Peter Rosholm (S), kommunstyrelsens ordförande i Bollebygd.
Idrottsföreningen i Olsfors upplåter Eriksdalshallen till det evakueringsboende som Migrationsverket efterfrågar.
– Vår egen personal arbetar nu för att allt ska bli så bra som möjligt för ta emot ett 50-tal personer som kommer att bo 1-2 dagar i Olsfors, Därefter kommer de att slussas vidare för att göra sina asylansökningar, säger Peter Rosholm och tillägger.
–Vi har redan fått ett antal påringningar från kommuninvånare som frågar om de kan hjälpa till på olika sätt. Det känns bra.


Uppstart

Peter Erdman, till vardags ungdomsutvecklare vid Krafthuset i Bollebygd, är ansvarig för uppstarten av evakueringsboendet.
– Vi började arbetet igår lunch och ska vara färdiga till imorgon eftermiddag. Det vi gör är att skaffa fram möjligheter till matlagning och hygien. Vad gäller login så handlar det om att skaffa fram madrass, täcke och en kudde till var och en av de personer som kommer hit. Vi koncentrerar oss på att klara det mest nödvändiga – mer blir det inte, säger Peter Erdman, som också poängterar att Fritidsgården Krafthuset kommer att vara öppen enligt ordinarie öppettider. 

 

Omfördelar personal
Enligt kommunchefen så omfördelas en del personal för att klara verksamheten i Olsfors på ett bra och tryggt sätt.
– Vi har också kontakt med bemanningsföretag som kommer att förse oss med den kompetens och extrapersonal som kommer att behövas.