H2H ÄR SOM H2O – OMÖJLIGT ATT VARA UTAN


Mikael Dahlgren 2016-01-06


Kommunikationsvärlden är full av ”fina” uttryck och catchiga förkortningar – och dom blir bara fler. Nu finns det dom som påstår att B2B och B2C är borta och att det bara är H2H (Human to Human) som gäller. Betyder alltså det att du kan kommunicera på samma sätt gentemot alla kunder, oavsett om de finns inom B2B eller B2C?

Kommunikation – på riktigt
Poängen i påståendet är att de nya medierna möjliggör en direktkommunikation mellan människor (H2H) på helt annat sätt än tidigare, oavsett bransch.
Du kan påverka individer, få direktrespons och avläsa resultat mycket snabbare.
Det är också en helt annan dragningskraft i sociala medier än det är i de traditionella kanalerna som tidningar, TV, radio och utomhustavlor.
Sociala medier fyller ett mänskligt behov – som en magnet vi inte kan motstå.

Oavsett bransch har marknadsföringen alltid gått ut på att skapa känslor och dialog.
Det är det som gör att vi känner oss berörda och intresserade. Den stora fördelen med sociala medier är just den emotionella kraften.
Vi engagerar oss, tycker till och bryr oss för att vi vill:
– känna oss delaktiga,
– känna att vi kan påverka,
– veta att någon lyssnar och
– möta likasinnade.

Gruppen är allt
Just den naturliga drivkraften att kunna tillhöra en grupp är en styrka i sociala medier som du ska utnyttja. Bilda en intressegrupp genom att publicera relevant innehåll som du ser att din målgrupp är attraherad av.
Det är också viktigt att du utgår från din egen passion när du skriver, då känner läsaren att ni delar ett äkta och gemensamt intresse.

Att skapa relevant innehåll, content marketing, är den perfekta strategin för att bygga varumärket genom att få läsaren att känna en stark tillhörighet till gruppen. En grupp som delar en passion för samma varumärke – ditt.

Jag brukar säga att det går inte att få någon att köpa något om det inte finns ett embryo av intresse från början. Med rätt kommunikationsstrategi kan du få det lilla embryot av intresse hos kunden att växa till ett känslomässigt och ofrånkomligt behov; som när bilägare håller sig till samma bilmärke, livet ut.

Människor och känslor
Ett av de största klavértrampen man kan göra i marknadsföringen på sociala medier är att tänka företag. Företag har inte känslor, det har människor:
– Människor vill vara delaktiga i något större än dem själva.
– Människor vill vara med.
– Människor vill förstå.

Dina följare på sociala medier bryr sig inte om ditt företag. De bryr sig om ämnen som intressera dem, händelser, personliga engagemang och din passion. Ha därför alltid den enskilda människan i fokus när du ska kommunicera på sociala medier.
Rikta din dialog till en person. Och se till att du fyller de behov som ett företag aldrig kan ha men som en människa alltid har.

Vart tog B2B och B2C vägen?
Så visst är det sant att gränserna mellan B2B och B2C på flera plan håller på att suddas ut. Det finns ändå tydliga skillnader som gör att du måste anpassa ditt sätt att kommunicera beroende på var din målgrupp finns.

I sociala medier blir kommunikationen personlig och direkt. Här är det H2H som regerar. Då kan det vara lätt att glömma att det är helt olika signaler som triggar köplusten hos olika målgrupper. Som säljare och leverantör måste du anpassa dig.
Exempelvis tar ett köpbeslut betydligt längre tid inom vissa branscher. Det kan också finnas flera målgrupper hos samma kund som har olika intressen och är mottagliga för olika argument. Därför finns det fortfarande en strategisk poäng i att skilja på B2B och B2C.

Att ett köpbeslut inom exempelvis inom industrin (B2B) tar längre tid ligger i branschens natur. Här byter man inte instrument, mätutrustning och maskiner speciellt ofta. Man måste vara övertygad om att de håller.
Känslomässiga impulsköp är därför betydligt sällsyntare inom B2B än när du och jag går handlar i gallerian. Lägg därför upp en strategi med ett långsiktigt mål och fyll din kommunikation med teman som lockar din målgrupp till dialog och engagemang.

H2H – inget nytt
I hypen kring sociala medier och H2H är det lätt att glömma bort att marknadskommunikation alltid har varit riktad till en enskild person, även när det gäller annonsering i klassiska kanaler som tidningar, TV och radio.
Av den enkla anledningen att marknadskommunikationens syfte är att skapa dialog och dialog har man inte med företag, dialog har man med människor.
Så även om sociala medier öppnat slussarna till personlig kontakt med dina följare och kunder så måste din ambition alltid vara att skapa dialog med en individ, även när du vill kommunicera i traditionella kanaler.
Kom bara ihåg att skilja på information och marknadskommunikation när du skriver texter och använder bilder, färger, typografi, diagram och tabeller.

1. Med informationsmaterial vill du delge fakta som bygger på logiska argument. Att skapa informationsmaterial innebär en envägskommunikation där det är du som för en monolog och någon som förhoppningsvis lyssnar på andra sidan.

2. Marknadskommunikationens syfte är att genom känslomässig symbolik överraska och påverka. Ditt huvudmål är att få varje möjlig köpare att bli så intresserad att de vill veta mer, söka kontakt eller ännu bättre, slå till på ett köp direkt.

www.bam54.se