Kontaktuppgifter


2016-01-22


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20201028171403-8b2fafc/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Vill du ha kontakt med någon av oss? Här hittar du kontaktuppgifter för de flesta av oss som är involverade i något av Bygd i Samverkans projekt inklusive styrelsen. Välkommen att höra av dig!

Ordförande Ola Pagels 070-552 55 36
Vice Ordförande: Björn Rosspher 0708845249
Sekreterare: Erika von Buxhoeveden 070-868 53 79, Cecilia Broad 076-850 35 61
Kassör: Gerd Nielsen 073-828 68 05

Styrelseledamöter
Ola Pagels 070-552 55 36, Björn Rosspher 070-884 58 49, Gerd Nielsen 073-828 68 05, Roland Gustavsson, Kristina Rubér 0702-23 99 73, Stefan Rehberg 073-816 70 78, Jenny Ryberg 073-360 16 99, Erika Von Buxhoeveden 070-868 53 79, Johnny Magnusson 070-880 08 56, Ninni Norberg Pfeifer 070-526 14 56, Cecilia Broad 076-850 35 61, Ingegerd Lindén 073-367 03 67, Kristina Wolgast 076-350 72 08

Revisorer 
Eivor Johansson 070-911 19 76, Therese Ambjörn 0454-358 80, Revisor Suppleant: Birgit Ryberg 070-552 53 51

Valberedning 
Birger Svensson 073-348 42 25, Ingmar Nordkvist 0457-800 01, Birgitta Steneld 070-992 56 25, 


ARBETSGRUPPER

Arbetsutskottet 
Ola Pagels 070-552 55 36, Björn Rosspher 070-884 52 49, Gerd Nielsen 073-828 62 05, Jenny Ryberg 073-360 16 99

Arbetsgrupp Bräknebygdens Kulturhus  
Peter Dacke 073-027 30 49, Gerd Nielsen 073-828 68 05, Eva Holmberg 070-732 40 18, Ola Pagels 070-552 55 36, Inger Nilsson 076-851 12 01

Kulturgruppen 
Ola Pagels 070-552 55 36 Erika Von Buxhoeveden 070-868 53 79, Peter Dacke 073-027 30 49, Per-Åke Foglert 070-305 70 68, Kveta Nilsson 0457-800 86, Inger Nilsson 0709-25 69 99, Aline Nysingh 073-512 69 65.

Arbetsgrupp Bräknebygdens kulturpris
Cecilia Broad 076-850 35 61  och Björn Rosspher 070-884 52 49

Integration
Jenny Ryberg 073-360 16 99, Erika Von Buxhoeveden 070-868 53 79, Gerd Nielsen 073-828 68 05, Tarek Saad Elden 076-258 36 33, Ola Pagels 070-552 55 36

Attraktiv landsbygd:
Ola Pagels 070-552 55 36, Jan-Erik Ronneback 070-774 31 72, Stefan Rehberg 073-816 70 78, Gerd Nielsen 073-828 62 05

Svenmanska Parken 
Eva Holmberg 070-732 40 18, Ove Nielsen 072-728 07 02, Gullevi Petersson, Roland Gustavsson 0457-109 85, Göran Fries, Yvonne Dacke 076-843 05 49, Ulla Persson 0457-812 16, Eva-Lena Knutsson 070-583 56 93, Eva Gustavsson 073-970 21 14, Margareta Magnusson 0457-807 35 , Elisabeth Svensson 073-312 08 92, Ingegerd Abrahamsson 070-372 83 48, Kristina Wolgast 076-350 72 08, Ola Pagels 070-552 55 36, Karin Piculell 073-330 33 63, Helene Järlemyr 0454-312 52, Hans Hedlund 070-33 57 116

Bräknetrampen 
Ingegerd Lindén 073-367 03 67, Staffan Håkansson 070-337 40 92, Lisbeth Eriksson 070-386 00 23, Maj Månsson 076-171 93 60, Peter Holmström 070-882 89 17, Nils-Gunnar Johannesson 070-937 84 60, Carl-Anders Nilsson 0457-812 77, Birgitta Steneld 070-992 56 25, Per-Yngve Svensson 0457-430 46, Johan Söderlund 070-874 07 47, Roger Kullman 073-318 48 29, Stefan Rehberg 073-8 16 70 78

Bräkne Byafest 
Stefan Rehberg 073-816 70 78, Jesper Bergman 073-366 94 80, Ulf HåkanssonSammankallande