Fler och fler umgås och fikar på Vägkorset


Christer Falk 2016-01-27


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Den 20 februari har Vägkorset funnits i centrala Bollebygd i fyra år. Idag har man ett snitt av 30 besökare per dag - sex dagar i veckan.
–Det känns som om vi lyckats med att bli den mötesplats, träffpunkt som Bollebydgsborna saknade. Hit kommer en fin blandning av folk från hela kommunen för att fika en stund och träffa både nya och gamla bekanta.
Klicka på bilden och se ett videoreportage från Vägkorset. Inspelat den 27 januari 2016