Ny information kring Verdandis begynnelse


2016-02-14


Medlemmar har lite kunskap liksom alla andra

Varje år under höstens TTF och i samband med soarén med spex på våren får vi veta att: GGF Verdandi har till sin uppgift "att på de områden där skolan lämnar övrigt att önska giva sina ledamöter tillfälle att utbilda sig i det allmänna livet. Detta syfte söker förbundet fylla genom att höja intresset för modersmålet, i tal och skrift, för sång, teater, konst och musik."

I dagarna återlämnades de allra äldsta stadgaren efter ett långlån. Hur långt det varit är okänt men stagarna har kommit åter. De är tillkomna 1871 eller 1872 och talar om vilket syfte föreningen hade.
I de äldsta stadgarna står:

Cap I
Föreningen i allmänhet

§1
Gefle Gymasii Förening stiftades hösten 1862. Föreningens ändamål är:

  1. Att genom ett närmare umgänge mellan dess medlemmar bringa dem nöje och trevnad av varandra och dem emellan åstadkomma Enighet, Förtrolighet, Jämlikhet eller med få ord att göra dem till Bröder!
  2. Att upprätthålla sången och verka för dess lyftning.
  3. Att genom å sammankomsterna hålla debatter bereda dess medlemmar tillfälle till oratoriska övningar.

§2
För gemensamma övningar och nöjen hålles en lokal, vilken alltid under terminen bör vara bröderna tillgänglig

§3
Föreningen prenumererar årligen på minst en tidning söker själv genom sin Tidningsredaktion utgiva så många tidningar som möjligt.

Föreningen prenumererar årligen på minst en tidning söker själv genom sin Tidningsredaktion utgiva så många tidningar som möjligt.

§4
Till förekommande av oredor samt vanrykte för föreningen varder förbjudet, att kort och spirituosa på föreningens lokal finnes. Dock må spirituosa dit medtagas på föreningens tre högtidsdagar (Cap V §9) och på de dagar föreningen med 2/3 pluralitet beslutat att fira.


Man kan nu välja att gå tillbaka till de ursprungliga stadgarna eller delar av dem eller bara konstatera att de nu känner sin historia lite bättre.
Den litterära pristävlingen som överlevde in i 2000-talet men som nu är borta finns med i de första stadgarna borde kanske återupplivas.