Content Marketing B2B i tandvården


Gunilla Ekholtz 2016-02-21


I tandvården är arbetsdagarna strikt inrutade med patientbesök i en jämn ström. Uppdateringar om den egna yrkesrollen, vetenskapliga rön, branschnyheter och förordningar sker ofta efter arbetstid. Det är här den digitala kanalen Dental24.se passar in som hand i handske genom att hela tiden erbjuda värdefullt innehåll.

Per Ahlberg hade en gedigen bakgrund som marknads– och försäljningschef från olika företag inom tandvård och Life science när han 2008 fick idén till att starta nyhets- och kunskapsportalen Dental24.se.

”Tillsammans med professionen, partners, skribenter och bloggare byggde jag upp portalen Dental24.se.

Den vänder sig till alla yrkesgrupper inom tandvårdsbranschen.
Innehållet är heltäckande med nyheter, kurser, events, annonser, rekrytering, vetenskapliga artiklar, videos och podcasts.
Hemsidan är navet och uppdateras dagligen samt summeras regelbundet i ett nyhetsbrev som går till 16.000 mottagare, d v s nästan alla som arbetar med tandvård i Sverige.

Kunskap och evidens
Tandvården är en kunskapsintensiv och evidensbaserad bransch. Min idé var att erbjuda en digital kanal med intressant content för alla som är verksamma i branschen.
Jag tyckte att det saknades en samlad plats för relevanta nyheter, teknik, vetenskap och debatt som ett komplement till de olika yrkesföreningarnas publikationer. 

Relevant information när det passar
När jag skulle starta Dental.24 hade digitala media börjat bli populärt och jag antog att formatet skulle passa speciellt bra för tandvården. Av egen erfarenhet visste jag att tandläkaren och de övriga i tandvårdsteamet sällan är tillgängliga för besök eller säljsamtal under arbetstid.
På dagarna är de strikt upptagna av patientbehandlingar enligt en fullbokad tidbok.
Det är ofta först efter arbetsdagen som det finns tid för kunskapsinhämtning.

Heltäckande innehåll för hela teamet
Portalen har haft en mycket god utveckling de senaste åtta åren och intresset för våra nyheter är stort. Att vi tänkt rätt får vi ofta kvitto på.
Varannan torsdag kväll distribuerar vi vårt nyhetsbrev och redan inom ett par timmar samma kväll har tusentals mottagare öppnat och läst innehållet!
Direkt trafik till vår hemsida från Google och andra källor såsom delningar på Facebook får vi på köpet.

Dental24 är idag en ledande oberoende Community för alla yrkesgrupper inom svensk tandvård, inklusive leverantörer, säljare, myndigheter, m.fl.
Portalen är en variant på det vi idag kallar Content Marketing med innehåll (text, bild, ljud och videos) som skapar värde för läsarna.
Bannerannonsering är också möjligt men oftast leder inte banners vidare (konverterar) lika bra som text, bild eller video inkl. länkar till landingpage.
På Dental24 erbjuder vi all möjligheter. Det ena utesluter inte det andra. Det gäller att prova och utvärdera flera kanaler. I det långa loppet är det läsarna som väljer vad de vill ta del av och det ser man i statistiken.

Framtid med fördjupat samarbete
Nu arbetar vi vidare med att hjälpa våra samarbetspartners med att öka deras affärsnytta genom att bidra med relevant innehåll och CTA (Call to Action), d.v.s. att konvertera intresse (köpsignaler), skapa leads och att få tilltänkta kunder att gå vidare oavsett var de är i köp/beslutsprocessen.

Det gör vi bl.a. genom utbildning i Content Marketing för våra partners och i samarbete med bl.a. dentalleverantörernas branschförening. Leverantörerna har mycket att tjäna på att tänka igenom och effektivisera köp/beslutprocessen med hjälp av Content Marketing. Kanske är Content Marketing som strategisk metod ett paradigmskifte inom marknadsföringen, mycket tyder på det.

Att välja rätt digital kanal är viktigt
Med Content Marketing krävs det också bra distributionskanaler. Dental24 är tandvårdens digitala distributionskanskanal. Med rätt mix av content finns det säkert möjligheter göra mycket mer för flera aktörer inte minst inom B2B. Sannolikt behöver de som vill jobba med strategiskt med Content Marketing också lite entreprenörskap, samarbetsvilja och uthållighet.

Referenser:
Ulf Lekholm, professor emeritus i oral implantatkirurgi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg:
”Det är bra att ha tillgång till Dental24.se – där man på ett enkelt och tillrättalagt sätt kan läsa om forskning och nya framsteg, om rådgivning och nya pålagor - liksom om hur olika problem eller frågeställningar hanteras. Dessutom går det ju att läsa om allt detta på tider som passar mig.”


Hans-Olof Örnerfeldt, Dentalkompaniet tandvårdsklinik, Täby
”Dental24 hjälper mig att hålla kontroll på vad som händer inom tandvårdssfären. Det är omöjligt att själv se trender och hålla reda på det senaste inom vår bransch utan hjälp att sålla och sortera information. Dental24 fyller då en viktig funktion för mig. Jag får relevant information och trevliga artiklar i bloggformat.”

Bengt Lindén, klinikchef på Brånemarkkliniken i Göteborg
”Dental24 är lättillgänglig, informativ, aktuell och mångfacetterad. Behandlar tandvård ur ett flertal perspektiv och innehåller mycken intressant läsning.

FAKTA:
Tandvårdsbranschen i siffror Omsättning ca 23 miljarder SEK,
varav ca: en tredjedel är skattefinansierad.
(Högkostnadsskydd, Allmänt tandvårdsbidrag, barntandvård + högskolor)
Marknaden utgörs av ca 50/50 privat respektive offentlig tandvård (Folktandvården).
Totalt arbetar ca 25.000 personer inom tandvården varav:
7.500 tandläkare
4.000 tandhygienister
10.000 tandsköterskor
1.200 tandtekniker
Ca 300 dentalföretag/leverantörer  

Digital tandvård
Processen att producera t ex ett nytt leende är idag i stort sett helt digitaliserad med hjälp av CAD/CAM.

Världsledande svensk uppfinning
Tandimplantatet uppfanns av professor Per-Ingvar Brånemark i Göteborg och den första patienten behandlades 1965. Genombrottet internationellt kom i början på 1980-talet, var banbrytande och har sedan utvecklats till en världsomspännande industri.
Ett hundratal företag har sitt ursprung i denna uppfinning.
Idag är de ledande företagen Nobel Biocare, Dentsply och Straumann.

Efter sin bortgång 2014 hedrades Per-Ingvar Brånemark för sina gärningar i bl a New York Times som bl a skrev: ”Tandimplantat har inneburit ett stort framsteg för tandvården och befriat miljontals äldre människor från smärtsamma, illasittande proteser, en diet på mjuk mat och skammen av en nysning som kan få proteserna att flyga ut ur munnen.”

Skribent: Gunilla Ekholtz
Foto: Per Ahlberg Grundare till Dental24