Sökchock till Vasa


2016-03-13


Aldrig har så många sökt Vasaskolan

Vi har redan tidigare rapporterat goda söksiffror till Vasaskolan i år. Den 15 februari hade 353 sökt, lika många som när alla från andra kommuner sökt förra året. Sedan dess har sökande från andra kommuner strömmat in. När söksiffrorna kom i slutat av förra veckan var det en chock, 447 har sökt  till Vasaskolan ett antal som skolan inte upplevt åtminstone sedan 1994 då gymnasierna blev kommunala.

Vilka vill komma till Gävle och Vasa?
Vilka är det då som så gärna vill komma till Vasa från andra kommuner än Gävle, Ockelbo och Älvkarleby som fanns med i de 353. Det handlar om Sandviken som just nu har 53 förstahandssökande mot 26 förra året även Hofors har nästan dubbel så många som förra året medan hälsingekommunerna och Tierp ser ut som förra året.

De som valt från andra kommuner väljer främst två program som saknas i många kommuner och det är det estetiska och det humanistiska. Bland de estetiska inriktningarna är det bild som mer än fördubblat antalet sökande sedan förra året och teater har nästan haft samma ökning. Inriktningar för musik och dans även de fått fler sökande. Humanistiska programmet har ökat mycket kraftigt och nästan hälften kommer från andra kommuner.

Hur går det nu?
Kommer Vasa att växta mer än 100 elever i årskurs 1 nästa år, det är frågan. Svaret är nog knappast. Av de elever som sökt är det fler som saknar behörighet än förra året och de är nu 63. Vi hoppas att de flesta får sin behörighet till sommaren. Under omsökningsperioden i april brukar Vasaskolan ligga konstat och under de senste åren har skolan inte haft tillräckligt många förstahandssökande så många som inte haft våra utbildningar som förstahandsval har erjudits plats. I år kanske alla som kommer in har sitt förstahandsval vilket väl bara kan vara positivt och motiverande.

Fortfarande kan antalet förstahandssökande stiga då fler kommuner ger besked om att deras elever sökt Vasa. I kommer att hålla våra läsare uppdaterade och visar de aktuella söktalen:

Bild39
Dans11
Musik25
Teater22
Hum29
Natur107
Natur I40
Sam122
Sam I52
 447