Årsmöte i april på Freinetskolan Kastanjen


Inger Nordheden 2016-03-15


Före årsmötet, kl 11.00-14.00 pratar vi om vårt kommande RIDEF 2018.

Dagordning för årsmötet i Freinetrörelsen Kooperativet Arbetets Pedagogik söndagen den 17 april kl 14.00 på Freinetskolan Kastanjen i Slagsta.

§1 Mötet öppnas.
§2 Val av ordförande för mötet
§3 Val av sekreterare för mötet
§4 Val av två justeringspersoner
§5 Fråga om mötet är utlyst i vederbörlig ordning
§6 Fråga om dagordningen kan godkännas
§7 Verksamhetsberättelsen presenteras
§8 Ekonomisk rapport
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
§10 Valberedningens förslag till styrelse
§10 Val av ledamöter till styrelsen för Freinetrörelsen
§11 Val av en revisor
§12 Val av valberedning
§13 Beslut i frågor angående vårt kommande RIDEF i Ljungskile 2018 vilka förberetts och diskuteras under seminariet tidigare under dagen.
§14 Övriga frågor
§15 Mötet avslutas

Motioner till årsmötet sändes till inger.nordheden@isd.su.se senast den 9 april.

Innan årsmötet, kl 11.00, ses vi på Freinetsolan Kastanjen för att spruta ideér kring vårt kommande RIDEF 2018. Kl 12.00 äter vi lunch till självkostnadspris och fortsätter sedan att brainstorma fram till årsmötet som alltså börjar kl 14.00.