VI TAR BEFÄLET!


AppInMed 2016-04-15


Den informerade patienten leder revolutionen inom vården

PATIENTEN SOM GÅR ut från mottagningen har sin lilla broschyr i handen. I den står det mesta man vill veta, säger han. Det är ju svårt att komma ihåg allt doktorn sa men här står det ju!
Broschyren han har i handen är en vikt A4 sida med lite skriven information och bilder på några övningar. Det enda som är i färg är landstingsloggan, framtagen av någon byrå när direktören var nytillträdd.
Loggan är suddig efter många varv i kopiatorn men den grafiska profilen är fortfarande tydlig. Men innehållet? Formatet? Det är ju trots allt 2016!

– Nej, det är inga stora krav vi har på oss från patienterna, kan man tycka, inte vad gäller information om diagnos och behandling, säger Magnus Tägil, professor i ortopedi vid Lunds universitet samt grundare av AppInMed, ett lundaföretag startat just för att hjälpa sjukvård och medtech med verktyg för medicinsk information.
– Toleransen är i mina ögon förvånansvärt stor, säger Per Gustafsson, också läkare och delägare i AppInMed.
 – Man nöjer sig med det lilla. Kanske är det så historiskt att patienten inte alltid velat ha all information? Den kan ju vara ganska obehaglig också.
Men jag tror mycket kommer att ändra sig de närmsta åren.

Idag finns det så mycket information på nätet. Gratis. Fritt tillgänglig.
Och vem kan motstå att googla lite? Men tänk om informationen är felaktig? Den är kanske styrd av kommersiella syften, vanligt utomlands men ovant för en svensk patient.
– Jag tror helt enkelt att det är den trygga svenska sjukvården som ska stå för denna information, men det gör vi inte idag. I alla fall inte ännu.

SÅ LÄNGE VI litar på varandra, person, myndighet eller företag, är ju informationsbehovet begränsat. Vi behöver ju inte veta allt om piloten som ska flyga planet.
Vi utgår från att flygbolaget har sett till att piloten klarar sitt vardagliga arbete och också är tränad för allehanda nödsituationer.

Även oss i vården litar man på. Att vi gör så gott vi kan med de resurser vi har – för det gör vi ju. Men förtroendet och tilliten börjar luckras upp.
En av de stora förändringarna för den svenska sjukvården i det digitala paradigmskiftet är just en ökad transparens. Allt kommer att vara synligt och mätbart, och vi i vården kommer att synas och granskas som alla andra, och det är vi inte vana vid.
Kanske blir det patienten som för journal över oss? Fast på Facebook?

– Vi märker tydligt att folk är pålästa idag, yngre såväl som äldre. De kollar oss och har googlat sina symptom. De har kanske kommit fram till sin diagnos och till och med börjat överväga behandlingsalternativ.
Jag upplever inte detta som ett problem. Det är en myt. Ju mer patienten vet desto bättre diskussion kan man ha kring diagnos och behandlingsalternativ,säger Magnus och fortsätter:

– I Skåne har vi en öppen patientjournal. Vi märker det. Patienter man aldrig trott skulle logga in i sin e-journal undrar ibland försynt om allt står rätt till.
Vi läkare har ju använt journalen som ett mycket effektivt kommunikationsinstrument läkare emellan. Det instrumentet är på väg bort men journalen kan faktiskt användas på ett nytt sätt.

– Jag har ändrat mitt sätt att skriva journaltext, med patienten framför mina ögon, och skriver små indirekta meddelanden till patienten typ ”ordinerar antibiotika i tio dagar men påtalar vikten av att hela kuren tas då annars antibiotikaresistens kan utvecklas”.

Man bakar helt enkelt in små metameddelanden i den löpande texten. Och tittar patienten nu i sin e-journal så går instruktionen in mångdubbelt bättre! Det gillar jag.
Samtidigt finns det saker som man kanske förskonades ifrån förr som nu plötsligt står där svart på vitt. Men förr eller senare måste man ju få reda på även sådant och dagens patient vill nog faktiskt veta.

INFÖRANDE AV MOBILTEKNOLOGI och användande går trögt. AppInMed försöker ta det stegvis. I det första steget vill vi bara lägga all information där de informationssökande vill ha den – i mobilen! Det är ju okontroversiellt.

AppInMed har utvecklat en plattform som engagerade individer inom de olika professionerna kan använda att bygga appar med till ett lågt pris. Det är faktiskt samma grundplattform som Marknadschefsdagarna använder för sin konferens. Riktiga appar, inga mobila hemsidor! Lokalt kan man plötsligt på kliniken paketera all information om en diagnos, dess behandling och kanske filmer om hur man ska träna. För detta krävs inga tillstånd.

I NÄSTA STEG tar man in uppföljningsdata eller använder mobilen som ett rent forskningsinstrument. Då behövs forskningsetiska tillstånd.
Och i det tredje steget, när mobilen ska ge konkreta behandlingsråd har iPhonen plötsligt förvandlats till ett medical device. Nu krävs ytterligare regulatoriska tillstånd, till exempel CE-märkning.
– Det är tur att vi kommer från sjukvården och forskningen, säger både Per och Magnus.
– Är det något vi kan så är det faktiskt detta! Och jag tror vi har identifierat det allra största omedelbara hindret att ta sig över. Vad vi får göra och vad vi inte får göra. Och medan sjukvården funderar förbereder sig patienterna på det stora maktövertagandet.
Revolutionen. ”Vi tar befälet!”

AppInMed
■ Har du idéer men vet inte hur du skall göra? Låt oss visa verktygen som vi tagit fram till oss i sjukvården. Den välinformerade patienten och den välutbildade vårdgivaren är nyckeln till framtidens vård.
■ Vill du veta mer om vår event- och konferensapp? Besök oss på www.appinconf.com, ring oss på +46 733 522 840 eller mejla oss på: sales@appinconf.com
■ Kontaktpersoner: Per Gustafsson
per.gustafsson@appinmed.com
+46 733 522 840
Magnus Tägil
magnus.tagil@appinmed.com
+46 708 152 368
■ Adresser:
AppInMed AB
470 Ramona Street
Palo Alto
CA 94301
USA
AppInMed AB
Ideon
Scheelevägen 15
223 63 Lund 
Sverige