”Ett framgångsrikt event börjar med att förstå målgruppen”


PS Communications 2016-04-15


Starka och entusiasmerande upplevelser är förutom att vara utomordentligt trevliga, även utmärkta tillfällen att förmedla budskap som alla kommer ihåg och pratar om. Just det är PS Communications bärande idé när de tar sig an att planera och genomföra sina kunders events.

– Som kommunikationsbyrå inom events arbetar vi alltid utifrån att skapa positiva upplevelser för deltagarna, vilket både är det bästa och samtidigt roligaste sättet att få igenom kundens budskap och få alla att minnas, säger Niclas Mellbin, regionchef på PS Communication i Göteborg.

Oavsett företag står alla inför samma utmaning varje gång något extra viktigt ska kommuniceras, oavsett om det är internt eller externt. Lösningen ska omfatta både hur budskapet når fram till rätt målgrupper och hur de sedan ska komma ihåg själva innehållet.

– Traditionell kommunikation går ut på att repetera informationen ett antal gånger för att det ska fastna. Eftersom denna metod brukar vara kostsam och mindre inspirerande, har vi valt en annan väg.
Vår metod är att koppla budskapet till en stark och oväntad upplevelse, vilket är både roligt och mycket effektivt. Stora upplevelser har effekten att de sprids eftersom de flesta tycker om att dela med sig av händelser som berör.
Det spelar ingen roll om det är från en internkonferens, managementmöte eller kickoff.
Bra upplevelsekommunikation fastnar.

– Vi människor delar gärna med oss av sådant vi upplever och som berör oss – upplevelsekapitalet har blivit en social valuta och idag samlar vi på upplevelser snarare än prylar. När vi skapar events för våra kunder utgår vi ifrån vad som skulle överraska deltagarna och ge dem en upplevelse som är så unik att de vill dela med sin vänskapskrets, säger Malin Gunnäng, byråchef på PS Communication i Malmö.

Genom att noggrant ta reda på hur en viss målgrupp identifierar sig själva och vilka upplevelser som de inte kan få på något annat sätt, går det också att lyckas med målsättningen.
– Att känna målgruppen är viktigast för att göra ett lyckat event. Men det finns ytterligare en viktig komponent. Vi menar att det dessutom behövs smått galna eller totalt oväntade inslag.
Det kan vara idéer som kan verka fullkomligt fel, men i rätt kontext blir det galna till ren magi, säger Niclas Mellbin, regionchef på PS Communication i Göteborg.

PS Communication har länge utvecklat detta framgångskoncept i gränslandet mellan det möjliga och omöjliga vilket också gör att kunder såsom SAS, Volvo och Novo Nordisk ger byrån fortsatt förtroende.
I snart 20 år har de arbetat med upplevelsekommunikation och har idag sex kontor i Norden.

http://pscommunications.com