Från leverantör till samarbetspartner:


Compost/Carma Marketing 2016-04-15


SÅ FÅR DU UT DET BÄSTA av dina strategier

Som marknadschef arbetar du troligtvis med en mängd olika leverantörer. I takt med att marknadsföringslandskapet förändras har också kraven på marknadscheferna ökat.
Idag ska du inte bara kunna arbeta långsiktigt med varumärke och försäljning, du behöver även kunna hantera snabbrörligheten och de nya möjligheterna i de digitala kanalerna.
Och det går snabbt.
Nya plattformar gör entré, dina kunder ändrar beteende från en månad till en annan och du behöver varje vecka ta ställning till om detta är något som påverkar din marknadsplan eller inte.

Att du ska göra allt på egen hand är en omöjlighet.
I mitt arbete som partneransvarig på Compost Marketing möter jag dagligen marknadschefer som tampas med att knyta ihop alla möjligheter och kanaler till en stringent och sammansatt strategi.
Men därefter kommer nästa utmaning; att hitta vägen till genomförande, och det är sannerligen inte enkelt alla gånger. För att sjösätta kommunikationsplanen i de digitala kanalerna dyker ofta begrepp som big data, realtidskommunikation, personifiering, relevans, one to one och andra buzzwords upp.
Gemensamt för dessa är, förutom att det är något du behöver ta hänsyn till, att det ofta är fler aktörer och system inblandat.

■ BÄDDA FÖR FRAMGÅNG
I mitt arbete ute hos våra kunder, de flesta stora och välkända företag med välbemannade och kompetenta marknadsavdelningar, finns ett ofta återkommande mönster.
Marknad, Kommunikation, IT och externa leverantörer saknar en gemensam målsättning och plan. Det blir inte bara svårt för dig som Marknadschef att driva dina projekt, det blir dessutom många gånger onödigt kostsamt.
Mitt recept för framgångsrik och effektiv implementering och utveckling av den digitala kommunikationen är kort och gott – samarbete.
Se till att skapa ett klimat och förutsättningar för dina olika leverantörer att tillsammans åstadkomma magi.

■ HAR DU MODIGA SAMARBETSPARTNERS?
Dina leverantörer ska alltid ha ditt företags bästa i fokus för lösningar och leveranser.
Ibland innebär det obehagliga ställningstaganden för leverantören.
De kanske med sin expertiskunskap ser en annan väg än den du tänkt dig, de kanske hamnar i ett projekt där även deras konkurrenter är inblandade eller så vill du ha något av dem som de inte är kapabla att ge dig. Men låt dem inte komma undan.

Du behöver modiga, utvecklingsbenägna och flexibla leverantörer. För när fler strävar åt ett gemensamt mål och använder sin unika expertis för att nå dit, då blir ett plus ett inte längre två. När dina leverantörer samarbetar för ditt bästa kan ni uppnå precis vad som helst.
Vad vill du uppnå?


FEM TIPS FÖR ATT FÅ FRAMGÅNG I ALLA DINA PROJEKT

 UNDERSÖK REDAN UNDER UPPHANDLINGEN hur leverantörerna hanterar samarbeten och partners. Är det en uttalad strategi för leverantören, eller är det något man kan tänka sig om det är ett krav? De företag som har modet att ta andra i hand för att nå dina unika mål är troligen mer fokuserade på kundnyttan än de som föredrar att lösa allt med interna resurser.

SKAPA GRUNDEN FÖR GOTT SAMARBETE. Var tydlig med målsättningar, utmaningar, budget och förväntningar till alla inblandade parter. Investera i en gemensam workshop med dina leverantörer för att säkra att alla är med på banan. En tydlig grund gör projektet både mer tidseffektivt och skapar förutsättningar för större synergier.

INGEN ÄR EXPERT PÅ ALLT, men många kan mycket. Bestäm du behöver generalister eller experter i dina olika projekt. Ibland behövs bredd, andra gånger spetskompetens men oftast både och. I projekt med många olika experter inblandade behöver du också någon med bredd som kan hjälpa dig att ta beslut när leverantörerna har olika idéer om hur målet bäst nås.

BETRAKTA ALTERNATIVA LÖSNINGAR och idéer som fördelar istället för problem. Det är såklart smidigare att slippa ta ställning till olika förslag. Men i ett projekt där olika leverantörerna presenterar olika idéer får du ett smörgåsbord av bra lösningar och kan plocka det du gillar mest. Men var tydlig med de beslut du tar så att alla inblandade agerar inom samma ramar.

VÄLJ LEVERANTÖRER SOM ÄR NYFIKNA och som är öppna för nya arbetsformer. Dessutom bör de ha rätt personer för just ditt projekt, inte bara en fantastisk produkt. En öppen leverantör vågar visa brister och ta hjälp av en partner för att ge dig bästa möjliga leverans. En öppen leverantör månar också om att kundnytta och samarbete är i fokus.

MIKAEL WASILJEFF PARTNER MANAGER COMPOST / CARMA MARKETING HUB MIKAEL.WASILJEFF@COMPOST.SE 073–315 23 10