Nå framgång genom att koppla ihop marknad, sälj och kundsupport


Feedkit 2016-04-15


Jag ser ofta företag där marknadsavdelningen, säljavdelningen och kundsupporten arbetar på helt olika håll. Aldrig har det varit så viktigt att avdelningarna integreras i varandra och hjälps åt för att leverera både nya affärer men också för att bygga företagets varumärke.

MARKNADSAVDELNINGEN ARBETAR, som bekant, med marknadsföring.
Säljavdelningen ska med hjälp av marknadsföringen sälja företagets produkter eller tjänster. Kundsupporten ska därefter hjälpa befintliga och nya kunder och agerar, precis som säljavdelningen, som ansiktet utåt.
Men alla dessa avdelningar är egentligen sammankopplade och det är en miss att inte se potentialen i att avdelningarna inte bara kommunicerar med kunden utan också med varandra.

Så, varför ska tre avdelningar sitta på helt olika håll utan att utnyttja denna potential?
Ett scenario skulle kunna vara:

>> En kampanj lanseras på Facebook av marknadsavdelningen
>> Befintliga och nya följare börjar interagera med kampanjinlägget
>> Det kommer in nyfikna frågor
>> Kundsupporten svarar på frågorna alternativt skickar frågan vidare till en säljare
>> Säljaren tar vidare kontakt och har möjlighet att sälja in företagets produkter eller tjänster

Bristande rutiner eller att man helt enkelt inte sett kopplingen gör att säljarna kanske går miste om leads, marknad får ingen feedback från kunderna på sina kampanjer, säljarna som jobbar ute på fältet rapporterar inte feedback från kampanjerna till marknad och det gör förmodligen inte personalen på kundsupport heller.

FÖR ATT FÅ DETTA att fungera måste man givetvis sätta sig ner och strukturera upp hur kommunikationen ska fungera. Någon på varje avdelning behöver vara ansvarig och framför allt behöver man rutiner för hur saker ska ske. Detta är något man bör ha med i företagets digitala strategi.
En annan viktig faktor för att lyckas är att hitta ett bra verktyg att arbeta med. Jag rekommenderar att man jobbar med ett social media management verktyg som hanterar både omvärldsbevakning, hantering av företagets sociala kanaler och kampanjplanering.


SANDRA FRIBERG
MARKNADSANSVARIG FEEDKIT AB
SANDRA@FEEDKIT.COM,
WWW.FEEDKIT.COM