Så kan insikt ge nya möjligheter


Exakta Group 2016-04-15


Vi kan hjälpa våra kunder att bli mer smarta och mer effektiva i deras marknadskommunikation. Vi är övertygade om att det på ett kostnads- effektivt sätt kommer att öka våra kunders omsättning och lönsamhet.

VÅR ERFARENHET ÄR att det krävs nya marknadsstrategier för att möta ett förändrat kundbeteende. Striden om kundernas uppmärksamhet hårdnar, fler aktörer erbjuder liknande produkter och kunderna är alltmer illojala och rörliga.
Samtidigt som tillgången till data om kundernas köpbeteende ständigt ökar.

För många är dock stora datamängder tämligen ointressant. Det är mer intressant att göra något intelligent av datamängderna. Rätt använd är datan definitivt en stor tillgång. Datamängderna kan samtidigt vara en utmaning.
Vår erfarenhet är att många företag idag har svårt att avgöra vilken data som bygger värde för just deras verksamhet.

FRAMGÅNG IDAG OCH IMORGON beror i större utsträckning på om man har förståelse för vad som skapar värde för vilka kunder vid vilka tillfällen och i vilka kanaler och om man har förmåga att agera på denna insikt.
Insikt är styrka menar Johan Leveen, VD på Exakta Decision. Samtidigt, fyller Jeanette Jonerheim VD på Exakta Media, i , att förmågan att agera på insikten är avgörande för om det ska ge nytta.
Vi vill hjälpa våra kunder att få ökad uppmärksamhet från deras kunder, att lättare behålla sina befintliga kunder och mer pricksäkert nå nya kunder.
Vi kallar det från data till handling via insikt. Det handlar om att se beteenden i stora datamängder och skapa kommunikationsprocesser baserat på detta.
Oavsett om våra kunder är i en fas där de vill attrahera nya kunder eller om de vill utveckla relationen till befintliga kunder eller om de på något annat sätt behöver effektivisera avkastningen på sina marknadsaktiviteter.

Vi vill betona betydelsen av att inte behandla hela kundmassan likadant, budskapet måste anpassas till varje kunds önskemål.
Genom att lära sig av kundernas köpbeteende kan våra kunder vara mer relevanta i deras marknadskommunikation.
Om våra kunder blir mer relevanta i deras marknadskommunikation så ökar sannolikt deras kunders lojalitet. En nöjd kund handlar både mer och oftare.
Dessutom har en nöjd kund en tendens att ge nya kunder.

Vi hjälper våra kunder att upptäcka mönster och samband i deras kunders köpbeteende.
Data omvandlas till insiktsfull information. Kunskap som vi sedan hjälper våra kunder att agera på.
Vi vill särskilt betona att det är kombinationen av data och mänsklig handpåläggning som skapar framgång!

Exempel på hur ett flöde kan vara BEHOV:
›› Öka upsales till kundklubbsmedlemmar
›› Öka känslan att man ”tillhör” kundklubben
›› Få in fler mejladresser ›› Återaktivera inaktiva kunder.
›› Få mätbara marknadsinsatser LÖSNING:
›› Bearbeta medlemmarna personligt via flera kanaler
›› Händelsestyrd kommunikation
›› Göra det lätt för kunden att lämna information RESULTAT:
›› Går plus på kampanjerna.
›› Får in ett ökat antal mejladresser. 30 % ökning.
›› Mätbar svars- /öppningsfrekvens
›› Mätbar försäljning
›› Formger, distribuerar samt administrerar din kampanj.

http://exakta.se