Vårtalet i Hedebergspark, Bollebygd


Christer Falk 2016-05-01


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297

Efter ett antal ryggdunkningar och uppmaningar att lägga ut mitt vårtal här på bollebygdsnyheter.se har jag bestämt mig för att falla till föga och lägga ut talet.


Men naturligtvis har jag haft en lång diskussion med Jante som sitter på min axel.
Jag kom till slut fram till detta. Jag vill naturligtvis få ut mitt budskap och sitter jag på en egen hemsida – så varför inte. Klicka på bilden så får du mitt vårtal.

Bollebygds kyrkokör sjunger under ledning av Torbjörn Widfeldet.
Valborgsmässofirandet i Bollebygd arrangeras av Bollebygds Hembygdsförening.


Så hoppas jag att Lasse Berghagen har överseende med att jag använt två verser ur hans  ”Till sommaren och dig”.