Bollebygd och Ulricehamn i gemensamt handslag för stationslägen 


Christer Falk 2016-06-29

Roger Wilhelmsson (M), Mattias Josefsso (S) viceordförande respektive ordförande i kommunstyrelsen i Ulricehamn samt Peter Rosholm (S) och Christer Johansson (M) ordförande respektive viceordförande i kommunstyrelsen i Bollebygd gör här det symboliska handslaget vid ett tidigare tillfälle i Göteborg.
Roger Wilhelmsson (M), Mattias Josefsso (S) viceordförande respektive ordförande i kommunstyrelsen i Ulricehamn samt Peter Rosholm (S) och Christer Johansson (M) ordförande respektive viceordförande i kommunstyrelsen i Bollebygd gör här det symboliska handslaget vid ett tidigare tillfälle i Göteborg.

Idag, 29 juni, skakade Ulricehamn och Bollebygd hand på att gemensamt fortsätta arbeta för stationslägen utmed framtida höghastighetsbanor. 


Ingen av de båda kommunerna är tillfreds med hur Sverigeförhandlingen hanterat uppdraget att ta fram stationslägen och plan för finansiering.


– Ulricehamn har fått det konsultunderlag som Sverigeförhandlingen baserar sitt ställningstagande på. Det innehåller allt för stora osäkerheter för att man ska kunna basera ett beslut på det, vilket även rapportskrivaren konstaterar, säger Mattias Josefsson, kommunstyrelsens ordförande i Ulricehamn.


Man anser att det starka fokuset på ändpunktstrafiken Malmö
Stockholm, skymt sikten för de samhällsekonomiska nyttorna och att det helt enkelt gått för snabbt för tillräckligt goda analyser. Stationslägen i Bollebygd och Ulricehamn skulle öppna upp för regional tågtrafik, vilket bara vad gäller Ulricehamns del skulle innebära 1 miljon nya tågresor in i ett hållbart trafiksystem. Till gagn för den enskilde, men också för Sverige i stort då arbetsmarknadsmarknadsområdena skulle blir större och därmed starkt gynna näringslivstillväxt.


– Sverigeförhandlingen framstår som ett skådespeleri. Ingen skugga faller över Trafikverket, menar Mattias Josefsson.


Båda kommunerna är attraktiva tillväxtorter redan idag. Som en av Sveriges snabbast växande kommuner är behovet av nya bostäder högst påtagligt för Bollebygd. Inte minst bidrar utvecklingen av näringslivsområdet kring Landvetter flygplats, vilket kommer kräva förbättrade kommunikationer såsom snabbtåg.


– Ulricehamn och Bollebygd är överens om att fortsätta arbetet för stationer i våra kommuner. Vi känner ett starkt stöd från vara grannar. Vi är beredda med konstruktiva krafter att skruva upp tempot i våra tillväxtplaner, avslutar Christer Johansson, kommunstyrelsens vice ordförande i Bollebygd och Peter Rosholm, kommunstyrelsens ordförande i Bollebygd som inte kunde närvara vid pressträffen idag säger så här:
– Jag har varit med i diskussionerna om upplägget av den här pressträffen och delar självklart mina kollegors syn på detta med stationer i Ulricehamn och Bollebygd.

 


Roger Wilhelmsson (M), Mattias Josefsson (S) vice respektive ordförande i Ulricehamns kommunstyrelse och Christer Johansson (M), viceordförande i kommunstyrelsen i Bollebygd vid dagens pressträff i Ulricehamn. 
Roger Wilhelmsson (M), Mattias Josefsson (S) vice respektive ordförande i Ulricehamns kommunstyrelse och Christer Johansson (M), viceordförande i kommunstyrelsen i Bollebygd vid dagens pressträff i Ulricehamn