Från ruinens brant till miljardomsättning via franchise – en kostnadsfri bok från Madicon


Pia Widell Cordén 2016-08-08


”Franchise – klart att vår mäklarverksamhet ska bedrivas som ett franchisekoncept!” Det måste ha varit en sällsynt framsynt person eller en provokatör som någon gång i slutet av 1980-talet förde fram idén på huvudkontoret på Hamngatan i Stockholm hos Sparbankernas Fastighetsbyrå, numera Swedbank och Fastighetsbyrån. 


På den tiden var franchise närmast en absurd idé.
Mäkleriet och banken var ett och samma företag: varsin sida av samma mynt. Det var inte tal om att dela upp det och många rynkade på näsan åt franchisekonceptet.Det var en företagsform som associerades till snabbmatsställen och motionsanläggningar med rykte om sig att utnyttja systemet för att minska sina kostnader och risker, samtidigt som personal fick slita ont till låg lön.

Skulle banken kunna ägna sig åt franchise?
Aldrig skulle de tu mötas.
 Sådan var attityden i slutet av 1980-talet.

I spåren av finanskrisen i början på 90-talet var dock Fastighetsbyrån så illa ute att man stod inför vägval att lägga ner eller rekonstruera. Efter ett antal års diskussioner tog man ändå beslut om franchisering vilket inte alla välkomnade internt. Det blev dock ett lyckokast och startskottet som blev början, och förutsättningen, att bygga en av Sveriges mest framgångsrika franchisekoncept.

Att leda en franchisekedja är ett uppdrag som kräver både långsiktiga strategier och operativ handlingskraft. Och som kräver ett stort centralt förtroende för att få alla att dra åt samma håll. Att rekrytera rätt och behålla medarbetare. Att sätta en tydlig företagskultur. Franchisekonceptets innehåll måste ständigt utvecklas för att leva upp till kunder, franchisetagare- och medarbetares förväntningar. Alla parter måste vinna på upplägget.

Läs historien om hur Fastighetsbyrån lyckades ta sig från att ha varit uträknade till att bli en klart ledande aktör på den mycket konkurrensutsatta mäklarmarknaden.

Välkommen att ladda ner boken via Madicons webbplats.  
Boken innehåller också faktainformation om franchise som affärsmodell.

Pia Widell Cordén
Business Sherpa, Madicon
Mail: pia.widell.corden@madicon.se
Tel: +46 706 545 463
www.madicon.se