Ägnar sig IT avdelningen åt undervisningssabotage?


2017-09-21


Nya datorerna kan inte kopplas till kanonerna

Så har det hänt igen. IT-avdelningen köper in datorer som de själva tycker verkar bra men som ställer till det för användarna. Nu finns tre olika typer av datorer med olika utgångar för tre olika årskurser. Skolan har sedan en del år projektorer "kanoner" i varje klassrum. För det mesta är det lärarna som använder dem för att ge elever information, visa powerpoints eller kanske visa filmer. 
Även för eleverna är projektorerna viktiga då de redovisar sina arbeten och uppgifter med hjälp av powerpoint, bilder eller filmer.

I sin vishet har nu IT-avdelningen lyckats med konststycket att  saboterat möjligheten för två tredjedelar av alla nya elever att kunna använda skolans projektorer. Hur hänger då detta ihop? I de datorer som eleverna i åk tre har finns ett uttag som passar till sladden från projektorn. För eleverna i årskurs två behövs en adapter med två sladdar och ett extra uttag för ljudkabeln för att projektorn skall gå att använda skall kablar koppas till denna adapter. För de nya eleverna i åk 1 är det ännu sämre. Det finns en enkel adapter för att visa bilder men ljud - glöm det. 

IT-avdelningen som har ansvar för att beställa datorer har gjort sin beställning utan att fråga verksamheten och utan kunskap om vad som sker i skolan och vilka behov som finns. Användningen av den stora investering som skolan gjort, med  projektorer i alla klassrum, har försämrats och försvårats. Det vore inte så dumt om man talade med användarna innan man gör sina inköp. För det kan väl inte vara så att IT-avdelningen ägnar sig åt undervisningssabotage?


 


Sladdar, två ut och två in (syns inte här) i adaptern för att årskurs två skall kunna använda projektorn
Sladdar, två ut och två in (syns inte här) i adaptern för att årskurs två skall kunna använda projektorn