Historisk digitalisering


Pyramid 2016-09-19


SSAB förvärvade finska Ruukki under 2014. Sedan dess drivs verksamheten under tre varumärken: SSAB, Tibnor och Ruukki Construction. En ny global webbplats blev en första prioritering med målet att skapa en digitaliserad hub för marknadsföringen. Målet: Att driva digitaliseringen av de olika processerna i företaget betydligt längre än normalt, med högre försäljning och större kostnadseffektvisering som resultat.

Nyckeln till en framgångsrik digitalisering är att erbjuda en överlägsen kundupplevelse, för att sedan engagera rätt besökare med rätt erbjudande när de verkligen behöver det. SSABs nya sajt har därför optimerats och anpassats efter kundernas behov baserat på kundintervjuer, undersökningsresultat och användartester.
Mest efterfrågat från kunder och potentiella kunder är produktinformation. För att göra den efterfrågade informationen lättåtkomlig innehåller sajten en ”Steel selector” som gör det enkelt att hitta rätt produkt i sortimentet och att jämföra olika produkters egenskaper med varandra.
Att kunna göra relevanta jämförelser förutsätter självklart korrekta produktdata. Belöningen för detta är stor – värdet på genomsnittsordern ökar med 17 procent. Som bas för produktpresentationen utvecklades en omfattande produktdatabas/PIM, med kompletta och alltid uppdaterade fakta för de ca 500 produkt grupper som ingår i det nya gemensamma produktsortimentet.

■ PÅ 2,6 SEKUNDER AVGÖRS DET
När en besökare kommer in på en webbplats, via t ex en sökning på Google, har du 2,6 sekunder på dig att övertyga besökaren om att hon/han har kommit rätt. Och att du har en lösning på besökarens behov. Annars hoppar denne tillbaka och väljer nästa sökalternativ. Två grundkriterier är avgörande för att få besökaren att stanna:

Adaptiv design. Idag är mobilen involverad i 70 procent av alla köpprocesser och en webbplats måste fungera lika bra i olika typer av enheter (dator, läsplatta, mobil, smartwatch). Viktigt är också att prioritera information och lyfta fram olika saker i olika enheter. Den som besöker sidan från en mobil vill antagligen inte läsa white papers utan mer sannolikt hitta en kontaktperson.

Personaliserat innehåll. Relevant innehåll, som svarar på besökarens behov, ger besökaren en känsla av att ha hamnat rätt och visar att ditt företag förstår kundens utmaningar. Relevans kan du relativt enkelt skapa genom personalisering av informationen på webbplatsen. Personalisering innebär att du använder den digitala information du har om besökaren för att presentera det mest relevanta innehållet. Utgångspunkten kan vara från vilket land eller stad besökaren kommer, vilken sökning som lett besökaren till din webbplats, vilken tid på dygnet det är, vad besökaren gjorde vid förra besöket etc.

■ FRÅN KALLA LEADS TILL HETA KUNDER
SSABs process för att generera och hantera leads baseras på att samla in, vårda och värdera besökare på sajten genom marketing automation. Genom att sätta poäng på olika aktiviteter rankas besökarens värde som lead. Både kalla och heta leads samlas i företagets CRM-system, och fördelas till säljare när den potentiella kunden är tillräckligt ”het”. När säljaren får ett lead för personlig uppföljning får hon/han också hela historien och kan se exakt vad den potentiella kunden har beställt och vilka sidor denne har besökt. Även existerande kunder bearbetas kontinuerligt, med mål att korssälja fler produkter och/eller uppsälja till dyrare alternativ eller mer omfattande lösningar.

■ HISTORISK DIGITALISERING
Digitaliseringen av SSABs marknadsfunktioner har blivit en stor framgång. Pyramid/Petra och SSAB fick nyligen utmärkelsen Site of the Year. Några av anledningarna har behandlats i artikeln. Men viktigast av allt var SSABs förståelse och vilja att fullt ut digitalisera. Som Kimmo Kanerva, Head of Digital Marketing, uttrycker det:
”I believe we have made industry history when we created a global website in such a short time with an incredibly large scope. The new website provides true value for our customers and stakeholders. It has been remarkable to build a product database, transfer static product leaflets to dynamically generated information, as well as fully renew the content, design and functionality of the website. This was only possible through full commitment from the management, sales, product lines, IT and our digital partner.”

www.pyramid.se