Ny undersökning visar: PRODUKTMEDIA ÄR EN AV DE STARKASTE REKLAMBÄRARNA


Olsson & CO 2016-09-19


I årtionden har marknadschefer och mediebyråer mätt och undersökt effekten och värdet av de resurser som investeras i olika mediekanaler, allt från TV-reklam, till stortavlor och DR-utskick. Men effekten av produktmedia har ingen brytt sig om att analysera, granska eller värdera. Förrän nu…

Det är TNS Sifo som på uppdrag av Svensk branschförening för profil- och reklamprodukter (SBPR) som nu genomfört en unik undersökning som visar tydlig styrka i produktmediet. Produktmedia är det nya samlade namnet på vad man förr kallade profilreklam eller give aways. Undersökningen visar bland annat att nästan tre gånger fler konsumenter är positiva till produktmediet jämfört med TV-reklam.

Olsson & Co, som är ett av de ledande företagen i Sverige med ett heltäckande utbud av expomaterial, trycksaker, profilkläder och produktmedia, har tittat närmare på undersökningen, vad den egentligen säger och hur företag kan dra nytta av resultatet.
– I grunden visar undersökningen att produktmediet är en oerhört stark reklambärare jämfört med de stora mediekanalerna. Få andra kanaler har så positiv effekt på konsumenten och det mest imponerande är kanske att en av tre personer, som någon gång har fått produktmedia, använder det varje dag, säger Katarina Brink, marknadsansvarig på Olsson & Co.

MEN I GRUNDEN är det mest spännande att produktmediet går att skräddarsy till varje person eller målgrupp som man riktar sig mot. Det krävs, som i all marknadsföring, att budskapet är genomtänkt och att det finns ett naturligt skäl till att ge bort den produkt som man tagit fram, men lyckas man med det är produktmedia svårslaget.

SOM MARKNADSCHEF HAR man många frågor att finna svar på. Vilken kanalmix är den optimala för det som ska åstadkommas? Hur fördelas resurserna mellan kanalerna och hur anpassas budskapet till respektive kanal? Det man kan se i den här undersökningen är att produktmediet framförallt är starkt när det kommer till att stärka varumärkeserinran. Produktmedia är tillsammans med TV de mediekanaler som bäst bygger varumärkeserinran jämfört med de stora mediekanalerna så som annonsering i dagspress och magasin, radioreklam eller annonser i digitala medier.
– Produktmediet har en unik egenskap med att det syns så många gånger. Ofta under mycket lång tid, både för den som fått produkten men ofta också för andra som ser när produkten används. De som fått produkten har ofta en historia runt den, när de fick den, av vem och varför. Det gör att det skapas en relation mellan mottagaren och givaren – precis det som många företag eftersträvar i sin kommunikation med kunder och konsumenter, säger Katarina Brink.

KONSUMENTEN BLIR ALLT svårare att nå med traditionell reklam och många gånger är de föga intresserade av eller är positivt inställda till reklam. Men att produktmedia tas emot på ett positivt sätt kan man tydligt se i den här undersökningen. Det är bara bioreklam som konsumenten uppskattar mer av de traditionella mediekanalerna. Många som får produktmedia använder gärna produkterna de fått, men det finns krav på produkten för att den inte ska gå rakt i papperskorgen. Det viktigaste är att den är användbar för mottagaren, men nästan lika viktigt är att produkten är av bra kvalitet.
– Det är viktigt att komma ihåg att det lönar sig att lägga lite mer resurser på kvalitet och med det få mottagaren att använda produkten istället för att dra ner på kvalitet och riskera att den aldrig används eller än värre slängs med en gång.

OLSSON & CO har många kunder som har produktmedia som en strategisk del i sin mediemix. Att använda produktmediet på ett innovativt och smart sätt för att nå de kommunikativa målen är en utmaning, men det finns många goda exempel. Solar, ett sourcing- och serviceföretag inom el och VVS, är ett exempel på företag som använder sig av produktmedia för att visa att de står för alla människors lika värde.
– Under årets Göteborgsvarv sprang närmare 700 rörmokare och elektriker med våra regnbågsfärgade tröjor. Deltagarna fick själva rösta på vilken färg tröjan skulle ha och regnbågströjan vann med bred marginal. El- och VVS-branschen är väldigt mansdominerad och kan uppfattas som grabbig. Vi vill med tröjan framhålla allas lika värde och styrkan i människors unika egenskaper och olikheter. När vi fick se resultatet av alla dessa löpare med våra tröjor kände vi stolthet över att så många ville stå bakom våra tankar. Att vi dessutom fick en massa publicitet kring det var både överraskande och en ren bonus, säger Fredrik Reis, marketing manager Solar Sverige AB.

Vill du veta mer?
■ För att få veta mer om Olsson & Co:s summering av SBPR:s undersökning om produktmedia, kontakta Katarina Brink,
katarina@olssonoco.se
alt. 031-749 58 07.