Tillhör du de 4 procenten?


Alexen Avehall Advisory 2016-09-19


Enligt en undersökning gjord i Storbritannien för några år sedan spenderades under det aktuella året £18,3 miljarder på reklam och marknadsföringsåtgärder. Nästan 90% av dessa åtgärder nådde ej fram eller blev ihågkomna, vilket betyder att ca £16 miljarder spenderats på åtgärder som inte gav effekt. Ett sånt slöseri med pengar, tid och idéer!

Hur får du människor att välja dig? Om inte du och dina medarbetare själva vet vad ert varumärke står för kommer inte heller era kunder att göra det. I en tid när snabbhet premieras glöms ofta själva syftet med kommunikationen bort. Ett obegripligt slöseri, som blir tydligt när man börjar tittar närmare på hur få budskap som faktiskt når fram.
Det är mänskligt att känna sig osäker i en digitaliserad värld där man tvingas ompröva och förändra sitt sätt att tänka och agera från dag till dag. Så innan du börjar fundera på algoritmer, adwords och content vill vi slå ett slag för den lilla frågan varför. Alexén Avehall Advisory erbjuder oberoende omvärldsanalys och kreativ strategisk kommunikationsrådgivning med direkt koppling till din verksamhet.

Vi kan hjälpa dig att hitta insikter och möjligheter för att kommunicera framgångsrikt och resurseffektivt i en värld som rör sig fort. Anlita oss gärna som föreläsare, kreativt bollplank och rådgivare i såväl övergripande visions- och varumärkesfrågor som i avgränsade projekt. Vi kan även finnas vid din sida hela vägen från idé till genomförande.
När våra uppdragsgivare når sina mål har vi lyckats.

OBEROENDE OMVÄRLDSANALYS, FÖRELÄSNINGAR, WORKSHOPS, UTBILDNING
Vi tittar närmare på och analyserar vad som sker omkring oss och varför det sker. Vilka faktorer påverkar er bransch och kundernas beteenden? Vilka utmaningar står ni inför? Och framförallt vilka möjligheter innebär det för er?
Vi ger dig och dina medarbetare inspirerande exempel, nya perspektiv och handfasta tips med direkt koppling till din verksamhet. Ni får bättre beslutsunderlag för att agera medvetet, snabbt och fokuserat.
Vår drivkraft är att ge övergripande kommunikationsråd, nya insikter och starka idéer som hjälper våra uppdragsgivare att bli tydliga och lyckas i en värld som rör sig fort. Oavsett vem uppdragsgivaren är handlar det om att lyssna och förstå, läsa mellan raderna och våga utmana invanda mönster.

KREATIV STRATEGISK KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING, VARUMÄRKESSTRATEGI, POSITIONERING, KONCEPTUTVECKLING, IDENTITET/DESIGN, FÖRSTUDIE, REFLEKTION, UPPFÖLJNING
Vår övertygelse är att det måste finnas ett syfte med det man gör för att nå framgång. Kommunikation är inget hokus pokus, det handlar om att vara tydlig och konsekvent.
Vem är du? Vad är din vision? Vad är det som skiljer dig från andra? Om inte du aktivt tar ut riktningen för ditt varumärke kommer andra att göra det åt dig. Det är viktigt vad du säger, men det är lika viktigt hur du säger det för att nå önskat resultat.
Vi är bra på att hjälpa varumärken att hitta sin själ och sin riktning. Och att skapa förutsättningar för att det skall genomsyra allt som görs i varumärkets namn. Vi kallar det insiktsdriven kommunikation.

STRATEGISK PARTNER, TAKTISK RÅDGIVARE
hur agerar du när nästan 90% av all kommunikation skjuter förbi målet? Har du en riktning men svårt att få med medarbetarna på tåget?
Med en god förståelse för kommunikationens uppgift, en tydlig målbild, bra beslutsunderlag och genom att våga lita på din magkänsla skapar du förutsättningar att lyckas. När allt stämmer är kommunikation en av de mest lönsamma investeringar man kan göra. Allt börjar med frågan varför.
Som rådgivande partner och kreativt bollplank är vi med dig hela vägen. Vi ger dig verktyg för att förankra och planera din kommunikation utifrån dina mål, både internt och externt. Vad ska du fokusera på, hur ska du prioritera för att kommunikationen ska ta dig i rätt riktning? Din framgång är vår framgång.
Mötesrummet är ofta begränsande för tankarna. Vi träffar gärna våra kunder utanför kontoret, över en frukost, en kaffe på stan eller genom att promenera tillsammans. Det informella mötet öppnar upp för nya insikter och idéer.

Välkommen att kontakta oss. Hör av dig till
maria@alexenavehall.se eller
anders@alexenavehall.se så berättar vi mer.
Följ gärna vår Facebooksida Alexen Avehall Advisory där vi delar med oss av nyheter, insikter och verktyg.