Svenska marknadschefer ökar budgeten 2017 – men övergången till digitala medier går långsamt


PeO Axelsson 2016-11-08


Nära 90 procent av marknadscheferna i svenska bolag planerar en ökning, eller en oförminskad budget inför 2017. Fler höjer budgeten jämfört med föregående år, 41 procent mot 40 procent. Alla vill satsa digitalt, men det går långsamt. Det, och mycket annat, visar Svenskt Marknadsföringsindex som nu genomförts för andra året i rad.

Undersökningen som genomförs av reklambyrån Pyramid Communication i samarbete med Marknadscheferna är tänkt att indikera hur satsningen på marknadsföring ser ut inför kommande budgetår. – Det är till en stor hjälp för många marknadschefer. Som reklambyrå får vi ofta frågan ”hur gör andra?” och nu har vi svaren på det, menar Ulf Vanselius, VD Pyramid Communication. I september 2015 genomfördes undersökningen för första gången, och i september i år för andra gången. Avsikten är att bygga upp ett index som visar trender vilket exempelvis kan ge marknadschefer stöd i budgetförhandlingar med ledningen. Eftersom Svenskt marknadsföringsindex även visar hur pengarna är tänkta att spenderas, till exempel kanalval, ger det en större bild än enbart storleken på budgeten. Undersökningen visar även skillnader mellan företag inom B2B och B2C samt storlek på omsättning.

Stora bolag bromsar
I år är alltså första året med jämförande tal från föregående år, nedan inom parentes. Totalt sett visar årets undersökning inför 2017 starka siffror när det gäller hur företag planerar sina investeringar, liksom resultatet inför 2016 förra året. Cirka 41 procent (40) av bolagen ökar sina investeringar, vilket är nära 3,5 gånger så många mot de cirka 12 procent (14), som istället kommer att minska budgeten. Resten av bolagen, cirka 47 procent (46) lämnar marknadsbudgeten oförändrad.
– En intressant förändring vi kan se jämfört med för ett år sedan är att stora bolag med omsättning över en miljard SEK drar en aning i handbromsen. 30 procent planerar att öka sina investeringar mot 52 procent 2015, samtidigt som en större andel storbolag, 23 procent (8), planerar att minska, säger Ulf Vanselius.

Digitalisering går långsamt
I förra årets index menade respondenterna att inom tre år kommer satsningarna på digitala och sociala kanaler vara större än på traditionella kanaler (mässor, tidningsannonser, TV, etc) och PR. I år visar undersökningen samma prognos, men också att övergången sker i långsam takt. Med den verkliga omfördelningstakten kommer det ta betydligt längre än tre år innan det förväntade scenariot träder in. I verkligheten har satsningen på traditionella medier endast minskat med tre procentenheter och de digitala kanalerna har ökat ungefär lika mycket. Fördelningen mellan grupperna stämmer väl överens med helheten, men stora bolag leder övergången till marknadsföring i digitala medier.

Bli trendkänslig, läs Svenskt Marknadsföringsindex
Undersökningen i sin helhet belyser grundligt hur svenska marknadschefer ser på sin planering och vad som påverkar den. I år svarade 320 chefer i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Ladda ner undersökningen kostnadsfritt på www.pyramid.se