Rektorns svar rörande Bergagymnasiets drogpolicy


Oliver Bentzen 2016-11-18


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297

I en artikel som publicerades innan lovet skrev B-Magazine om hur polis tillkallats för att utföra drogtester på skolan. Innehållet i artikeln bygger dock delvis på ett missförstånd bland eleverna, vilket skolledningen pekat ut i ett brev till redaktionen. B-Magazine har nu intervjuat skolans huvudrektor Anne-Marie Borgqvist för att reda ut hur det egentligen ligger till. 


– Vi som rektorer vill inte att eleverna tror att vi tar hit polisen eller att vi misstänker elever, säger Anne-Marie. I de fall polisen kommer till skolan gör de det oftast självmant. Vi kan såklart tillkalla polis, men i så fall är det om det uppstått en mycket svår situation.

Rektorn vill inte kommentera några enskilda fall, utan talar mer generellt om skolans drogpolicy.

– Skolan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande, säger hon. Vi vill värna om våra elever och därför har vi en plan för en drogfri skola. 

I skolans drogplan ingår det att man skiljer på yrkesprogram och studieförberedande program. Eleverna på yrkesprogrammen måste ta ett urinprov innan de går ut på APL. Det är frivilligt att lämna urinprov, och om man väljer att inte lämna urinprov ska man inte påverkas negativt av det. Det kan dock bli något svårare att hitta en APL-plats eftersom vissa arbetsplatser av säkerhetsskäl kräver att man är drogfri. Ifall skolan upptäcker att en elev är drogpåverkad startas ett åtgärdsprogram för att hjälpa dem, och då får de inte heller gå ut på APL. 

– Jag tycker det är bra att se att skoltidningen lyfter den här frågan då det är något som alla elever bör känna till, avslutar Anne-Marie. Skolans jobb är ju att göra det bästa för er elever både när det kommer till kunskap och när det kommer till er framtid.

Skolledningens brev till B-Magazine kan läsas i sin helhet här.

 

Av: Oliver Benzen, Jakob Kennerberg och Jakob Wahlgren