Skolledningen: "Bergagymnasiets elever har rätt till en drogfri skola."


Anne-Marie Borgqvist m.fl. 2016-11-18


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297

Från skolledningen vill vi gärna svara på hur vi arbetar drogförebyggande på skolan. 

Det är ett missförstånd att polisen och skolan samarbetar med drogtesten. Det gör vi inte. Polisen har sina rutiner och vi på skolan har våra. Både vi på skolan och polisen är angelägna om att värna om våra studerande/ungdomar i denna fråga.

Nedan beskriver vi skolans syn på varför detta är viktigt. 

Bergagymnasiets elever har rätt till en drogfri skola. Vi har valt att sätta detta i fokus. På skolor där man inte prioriterar detta område kan man ibland märka av konstiga besök av okända personer på skolan, uppgörelser som spiller in på skolan och en allmänt orolig, otrygg atmosfär. Eleverna måste få en chans att göra sig själv rättvisa. Utbildningarna är krävande och man måste kunna studera utan att vara påverkad av droger. Elever med drogproblematik har nästan alltid stor frånvaro och det påverkar också studieresultaten negativt.

För elever som går på yrkesprogrammen är det också väldigt viktigt att arbetsmiljön är säkerställd. En mängd farliga moment och ämnen förekommer på en del av programmen, och där det förekommer praktik kräver skolan och i många fall arbetsgivare att man vet var man har eleverna i dessa avseenden.

Vi hoppas och tror att vi tillsammans arbetar för en drogfri skola. 


Skolledningen Anne-Marie Borgqvist, Ingemo Dahlin och Eva ÖstbergLäs B-Magazines intervju med rektor Anne-Marie här.