Nya trenden: Organiserade nätverk. – en unik knutpunkt


Jakob Fleberg 2016-12-11


Organiserade nätverk där föreläsning varvas med dialog mellan nätverksdeltagarna blir alltmer efterfrågade och populära – och cheferna har anslutit sig till trenden. Sveriges Kommunikatörer tittar närmare på karaktärs- dragen som gör det organiserade nätverket till en unik knutpunkt.

Allt fler ledare, chefer och medarbetare deltar i organiserade nätverk – det har blivit en trend som växer sig större och starkare. Men vad är det egentligen som gör det organiserade nätverket så unikt i förhållande till andra typer av sammankomster?
En förklaring är att det organiserade nätverket utgör en unik knutpunkt där kompetensutveckling, personlig utveckling och omvärldsbevakning flätas samman. Sveriges Kommunikatörer sammanfattar och förklarar attributen som gör det organiserade nätverket unikt.

KOMPETENSUTVECKLING
I det organiserade nätverkets icke-hierarkiska struktur sammanflätas vertikalt och horisontellt lärande. Många gånger gästas nätverksträffar av föreläsare som förmedlar kunskap om aktuella ämnen i föredragsform men deltagarna får också stort utrymme för att lära av varandra. Nätverket är alltså en miljö där inslag som påminner om traditionell undervisning uppträder sida vid sida med ett öppet erfarenhets- och kunskapsutbyte nätverksdeltagarna emellan – en slags kompetensutveckling i två led.

PERSONLIGT VARUMÄRKE
Att forma sitt personliga varumärke är en process som ständigt pågår – inte minst i semi-professionella sammanhang så som mingel, afterwork-kvällar, sociala nätverk eller på utbildningar. Personalens och ledningens personliga varumärke är länken mellan verksamhetens värderingar och intressenternas tillits. Ändå är det få som förmår att sammanfatta sitt personliga varumärke på ett sätt som lyfter både verksamheten och individen.

I NÄTVERKSSAMMANHANG FÅR du möjlighet att forma, pröva och förfina ditt personliga varumärke och därmed stärka länken mellan verksamhetens värderingar, din kompetens och intressenternas tillit.

EFFEKTIVITET
Genom att diskutera projekt, idéer och problemställningar med nätverkskollegor kan du undgå misstag som andra redan har gjort och på så sätt stärka effektiviteten i din egen verksamhet. Nätverk inrymmer dessutom stora möjligheter till affärskontakter och samarbeten – detta bidrar i sin tur till ett långsiktigt, hållbart och kostnadseffektivt företagande.

INNOVATION OCH KOLLEKTIV OMVÄRLDSBEVAKNING
Sverige har under de senaste åren fått hundratusentals nya invånare och mångfalden väntas öka. Det växande Sverige ställer nya krav på inkluderande och innovativa lösningar för att nå ut till de nya målgrupperna. Nätverk bygger på en öppen samverkan mellan deltagarna och skapar på så sätt möjligheter för innovation, nytänk och kollektiv omvärldsbevakning.

PERSONLIG UTVECKLING
Många likställer nätverk med personlig utveckling. Personlig utveckling får i sin tur alltmer utrymme på arbetsplatser och förknippas allt oftare med professionell utveckling. Inom nätverket får du möjlighet att bygga långsiktiga relationer, ta hand om dig själv genom att hjälpa andra och utmana din självbild. Att nätverka tar dig dessutom utanför din bekvämlighetszon - vilket stärker både självförtroende, ledarskap och uppfinningsförmåga.

Vill du veta mer:
www.sverigeskommunikatorer.se