Marknadsförarens parlör 2017. Från buzzwords till fraser med mening


Helena Kimber 2016-12-11


Trendanalyser och framtidsspaningar är ofta en källa till både stress och glädje för oss marknadsförare. Ett sätt att förenkla vår vardag är att omvandla komplexa beteendemönster till lättillgängliga ord, som ingen riktigt vet vad de betyder. På så vis kan var och en skapa sin egen innebörd av både orden och omvärlden. Snabbt? Absolut! Smart? Nej, inte direkt.

Vi har under hösten rest när och fjärran för att ta reda på vad som egentligen döljer sig bakom begrepp som “Big Data”, “Marketing Automation” och “Content Marketing”. Det vi kom fram till är inte alls vad vi väntat oss. De glättiga och tvetydiga begreppen är på utdöende. Istället kommer vi under kommande år mötas av en, för vår tidsålder, ny diskurs.

SÄG HEJ TILL DEN AUTENTISKA AUTENTICITETEN
Vi går in i en tid där komplexa frågor förväntas få kompetenta och djupgående svar. Vi säger adjö till slagdängor och välkomnar filosofiska åskådningar och substantiell långsiktighet till marknadsavdelningarna. Det autentiska blir riktigt, på riktigt. Här är några teman du behöver ta med till både morgonfikat och kundmötet för vara med på banan 2017.

FRÅN DIREKT TILL DATA…
Att prata data är ju inget nytt, men nu ser vi nya effekter av att data tar allt större plats i marknadsförarens vardag. Vi går från möjlighet till nödvändighet. I USA pratas det mycket om att kunderna förväntar sig att företagen använder den kunskap de har om dem som personer för att möta deras personliga behov. DMA (Direct Marketing Association) manifesterade detta konkret på sin årliga konferens &Then som hölls i Los Angeles i oktober med att byta namn. Direct byts ut mot Data. Vad innebär det för din direktmarknadsföring?

…FRÅN DATA TILL MÄNNISKA
Vi har gått från Big data till Smart data för att nu möta Human data. Det betyder att vi behöver gå ett steg längre för att lära känna våra kunder. Inte som en homogen målgrupp, utan som de unika individer de faktiskt är. För att möta människors behov behöver vi våga fråga vad de faktiskt vill ha. Marknadsavdelningarna behöver ha ett större fokus på kundupplevelsen. Det är i de små mikroögonblicken som de stora besluten tas. Det är i de små ögonblicken dina kunder avgör om du är värdig en fortsatt relation.

EMPATHY IS THE NEW BLACK
Empatin sägs vara nyckeln till relationer, och det är här perspektiven vänds. Människan och helhetsbeteende framför data. Relationen framför fragmenterad uppmärksamhet. Fysiska möten framför korta digitala interaktioner. Empati före dataanalys för att förstå bakomliggande faktorer för beteenden.

DEN AUTENTISKA FÖRSTÅELSEN för människor sägs vara grunden till både välmående och framgång. Framför allt när det gäller de unga vuxna, så kallade millennials, som vuxit upp i en experimentell tidsålder där olika faktorer tillsammans skapar en generation som i hög grad lider av stress, depression och en oförmåga att förstå förhållandet mellan insats och utkomst.
För att möta den här åldersgruppen både som arbetstagare och som kunder behöver företag inte bara ställa om sig, utan även förstå. På djupet förstå hur de kan svara på de skriande behov av trygghet och att ingå i ett djupare sammanhang som finns hos morgondagens talanger och kunder.

GET OVER THE PERFECT PLAN – SÄTT IGÅNG
Att vi lever i en tid som är mitt emellan det vi vet om gårdagen och det vi gissar om morgondagen kan ju omöjligt vara unikt för vår era. Men de snabba skiftningarna och osäkerheten inför framtiden har aldrig varit större. Vi behöver vänja oss vid att leva ”in-between” och återerövra förståelsen av ”Panta Rei”.
I det antika Grekland fanns dock tid att under år utforska vad det egentligen kan betyda att allt flyter. I vår mellanålder, där det som är näst definierar vårt nu, har vi inte samma möjlighet. Vi behöver både förstå och agera. Lägg perfektionen åt sidan och gör det du vet behöver göras.

OCH KOM IHÅG
– vikten av förstå andra människor och beteenden på djupet är ju inget nytt för oss marknadsförare. Det nya här är snarare att frågorna lyfts med nytt fokus i ledningen. Och att de får ta plats. Så ta för dig. Dela med dig av din kunskap. 2017 är ditt år!

SKRIBENT Helena Kimber Director of Strategy and Marketing Compost Marketing

För mer information:
www.compost.se