Hur farligt är stillasittande?


Jakob Wahlgren 2017-02-01


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
B-magazine tar reda på om det är farligt att sitta still och vad elever tycker om att inte aktivera sig fysiskt under skoltid.

Australienska forskare har gjort en undersökning som presenterades i Archives of Internal Medicine. I undersökningen kommer de fram till att stillasittande är betydligt farligare än många tror. En av anledningarna är att ett enzym som rensar blodfetter i kroppen stängs av när man vilar för länge. Bara att resa sig får dock produktionen att dra igång igen, och alltså behöver man inte aktivera sig så mycket utan det viktiga är att inte bara sitta still.

Studien visar också att de som sitter mer än elva timmar per dygn har 40% större risk att dö i förtid än de som satt mindre än 40 timmar. Av de 5405 dödsfall som rapporterades så var anledningen i 7% av dem att man hade suttit för mycket.

I en annan artikel (”Farligt att sitta still på jobbet! Res dig och gör något varje halvtimme” på suntarbetsliv.se ) skriver Mats Utbult om vad forskaren Elin Ekblom Bak vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm säger om stillasittande. I artikeln berättar Ekblom Bak att det är farligt att sitta för länge för då kan fettet sätta sig på magen och skapa farligt bukfett istället för det inte så farliga fettet som kan sätta sig på lår och rumpa. Elin Ekblom Bak säger också i artikeln att det självklart är viktigt att sitta ner och vila men att det fortfarande är viktigt att röra sig med jämna mellanrum. Hon rekommenderar även att stå upp och jobba och ta trappan istället för hissen.

 I skolan så sitter man mycket stilla och ju äldre man blir desto mer stillasittande blir det eftersom man inte har någon obligatorisk idrott i slutet av gymnasiet. Det är fortfarande lika viktigt att röra på sig när man blir äldre. Man har dessutom långa föreläsningar utan någon som helst rörelse och B-Magazine har tagit reda på vad några elever tycker om detta.

– Jag känner att jag får myror i brallorna när jag sitter för länge och tappar lätt fokuset då, säger personen som intervjuades elev. Och då spelar jag ändå golf så att jag rör mig på fritiden i alla fall.

En annan elev, som brukar gymma på fritiden, håller med om att blir mycket stillasittande i skolan och att han lätt blir rastlös.

– Jag förstår att det kan var problematiskt att vara stillasittande på lektionerna så hade det funnits en lösning hade jag gärna sett att den satts i verket, säger han. Det hade nog höjt resultaten i skolan för många.

Av: Jakob Wahlgren, Oliver Bentzen, Elias Mattsson