Första valomgången 2017 avslutad


2017-02-20


Hundratals platser tomma 

Fredagen den 17 februari avslutades den första valperioden för årets nior. De allra poåuläraste skolan var Polhem och sedan kommer Vasaskolan alltså ungefär som vanligt. När de gäller lediga platser ligger även där Polhem i topp medan Vasaskolan kommer på treje plats efter Borgis.

Tididgare år har många kommit till Gävle från andra kommuner (Älvkarleby och Ockelbo är redan inräknade) och särskilt friskolorna brukar ha en mycket stor andel elever från andra kommuner. I april och maj kan eleverna välja om men redan nu är NV på Vasa och TE på Polhem fullt. Alla andra utbildningar på Vasaskolan har några få eller ett flertal platser kvar.

  
Skola    Sökande      Platser       % fyllt
Borgis31232397
Plus3211628
Polhem378378100
Praktiska127017
Real9621046
Thoren4510941
Vasa33240083

Andel av de sökande till varje skola %
Andel av de sökande till varje skola %