Att leka med stora siffror


2017-03-20

Hur många JAS för 500 miljoner
Hur många JAS för 500 miljoner

500 miljoner eller en halv miljard

För de flesta av oss är 1050 i månaden i minsta laget men 10000 eller 100000 det är begripligt och inte så svårt att förstå men när det kommer upp i miljoner eller miljardbelopp krånglar det till sig. Det blir svårt att relatera till dessa siffror.
Senast kom besked om att försvaret skulle få 500 miljoner extra, men vad betyder det, är det mycket eller lite vi skall se närmare på detta politiskt siffertrolleri.

Vasaskolans budget ligger omkring 80 miljoner per år vilket är 8 kronor för varje svensk om alla  skulle bidra men sin del till skolan. Nu är det ju skolorna en kommunal angelägenhet för Gävle så skolan kostar 800 kronor om året för varje gävlebo i genomsnitt. Gävle kommuns budget omfattar omkring 5 miljarder alltså 50000 per gävlebo i genomsnitt.

En satsning från regeringen på 500 miljoner innebär 50 kronor för varje svensk varje år eller 4 kr och 17 öre i månaden. Det låter kanske inte mycket men detta är ett tillägg till de 50 miljarder (50254364) som försvaret redan får alltså en ökning på på 1%. Men vad får man då för 500 miljoner? Vi har tittat på hur många JAS Gripen plan det ökade bidraget kan ge. Till vår stora förvåning som kanske beror på bristade kunskaper om Sveriges försvar får man inte ens ETT plan för de extra pengarna då ett JAS plan kostar betydligt mer än en halv miljard (500 miljoner) per plan.


Ungefär så här mycket JAS räcker 500 miljoner till
Ungefär så här mycket JAS räcker 500 miljoner till