Fortsatt olovlig rökning på skolans område


Max Hettne 2017-03-22


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297

I början av höstterminen förändrades reglerna för var man får och inte får lov att röka runt skolan. Tillexempel är det nu tillåtet att röka på gräsplanen framför skolan och bland cykelställen vid parkeringsplatsen. Trots detta fortsätter en del elever att röka på ställen där de inte får.


Många på skolan upplever att de nya reglerna har lett till en förbättring, och att de flesta elever väljer att följa dem. På skolans framsida är det numera få elever som står utanför ingången till skåpen, utan de som röker går ut till gräsplanen istället. När B-Magazine är ute och observerar är det dock också många elever som röker runt den gröna dörren vid parkeringen och idrottshallarna, där det inte är tillåtet.

 Några elever, som vill vara anonyma, är överens om varför de gör som de gör.

 – Rökning hjälper mig att orka med skolan då jag är redan väldigt skoltrött, säger en elev. Om man får en bensträckare så är det väldigt skönt att gå ut och ta en cigarett efter att man har varit inne i klassrummet så länge, men rasterna är så pass korta att man inte hinner gå en bit bort för att röka och samtidigt komma tillbaka i tid.

 – Nej, man orkar inte gå speciellt långt för att ta en cigg när rasterna är väldigt korta, håller en annan elev med.

 En annan stor anledning tycker eleverna är att det är helt enkelt mer bekvämt att bara stanna precis utanför dörrarna och inte behöva röra sig en meter till för att börja röka cigarretten. De tror inte heller att bekvämare regler skulle leda till att alla slutar röka på platser där de inte får.

 – De elever som gillar att bryta mot regler kommer att fortsätta bryta mot skolans ordningsregler oavsett var rökningsgränserna går, avslutar en av dem.


Av: Max Hettne och William Haagen