Lektion i solskenet


2017-03-27


Arkeologer lär sig dokumentera

Våren är tidig i år och några som är särskilt glada för att snön försvann snabbt är Vasaskolan arkeologer. Det betyder att fältstudierna kan påbörjas ovanligt tidigt.
En viktig kunskap är att veta hur man dokumenterar fornlämningar i allmänhet och utgrävningar i synnerhet. Det handlar om att mäta, rita skalenligt och få sin dokumentation så lika, helst exakt lika, som det man dokumteterar. Numera är digitalkameran ett viktigt hjälpmedel vilket betyder att vi kunde hade stor pedagogisk nytta av den av lärare inte särskilt populära uppfinningen.
Sedan många år har arkeologerna på Vasaskolan tränat sig på att dokumentera gravhällar i Heliga Trefaldighets kyrka. I år inföll lektionen under en begravning men det finns fortfarande fem gravstenar bevarade utomhus från den tid du kyrkogården fanns kring kyrkan. Två av dessa är från 1700-talets slut de andra, som inte ligger på sin ursprungliga plats, är från 1600-talet. Vi valde de senare.
I skinande sol men i kraftig blåst genomfördes övningen som kommer att följas upp på en senare lektion.