"Lögn, förbannad lögn och statistik"


2017-04-06

Kommunens bild av befolkningsökningen sedan 1995
Kommunens bild av befolkningsökningen sedan 1995

Gävle växer så det knakar 

I förra veckan fick vi veta att Gävle passerat 100.000 strecket när det gäller hur många människor som bor i kommunen.  Enligt kommunföreträdare har staden gått in i en helt ny dimension minst hela världen kommer att öppnas för oss.
Kommunen redovisar ökningen i ett diagram där det verkar som om befolkningen ökat makalöst sedan 1995. Det är en helt enorm befolkningsökning, ja rent av en befolkningsexplosion. Ingen kan tveka om att det behövs fler bostäder, fler skolor och betydligt fler kommunanställda. Jobben borde bli fler och skattunderlaget borde skjuta i höjden. 

Men diagrammet visar inte hela verkligheten. Det har gjorts för att sprida en mycket vinklad känsla av befolkningsutvecklingen som man sedan sprider till kommuninnevånarna.

Gävles verkliga befolkningsökning sedan 1995
Gävles verkliga befolkningsökning sedan 1995

Mark Twain sade en gång att det finns "lögn, förbannad lögn och statistik" och med statistik är det möjligt att ljuga precis hur mycket som helst. Kommunen har givetvis inte hittat på siffrorna i sin statistik men valt ett välkänt för att inte säga en klassiskt knep för att få läsaren att tro på just den bild av  befolkningsökning som valts.
Visst är det så att befolkningsökning varit tämligen stor men vi har tagit fram ett diagram som beskriver befolkningsökningen i kommunen sedan 1995 i förhållande till den totala folkmängden och blir bilden en helt annan. Det är möjligt att tala om alternativa fakta eller ett medvetet eller omedvetet försök att vilseleda läsaren.