Ett jordklot räcker.


PeO Axelsson 2017-04-09

\

"Jag hoppas kunna ge några tankeställare och fortsatt tro på människan som den eviga problemlösare hon redan i tusentals år visat sig vara"Vi måste ersätta vår hotfulla stillbild av världen med nya rörliga bilder, byta vår världsbild till en världsfilm. Det kan nämligen gå snabbare än vi tror att komma till rätta med både kvardröjande fattigdom och klimathotet. Det hävdar Rune Westergård i boken ”Ett jordklot räcker”.

RUNE WESTERGÅRD, I Vasa i den svenskspråkiga delen av Finland, har ägnat de senaste åren till att forska i framstegens mekanismer. I hemmet finns hyllmeter av böcker i ämnen som berör hållbar utveckling och teknologisk evolution. Jag har arbetat med miljö- och energiteknik i både rika och fattiga länder i 30 år, så det är inte så konstigt att jag ofta funderat på frågan om hållbar utveckling. För några år sedan sålde han teknikkonsultföretaget CITEC, som han grundat, med 1 200 anställda i elva länder. Jag fick plötsligt tid över och händerna fria för forskande och skrivande, säger han.

Jag blev allt mer fascinerad av att studera och gräva i teknologisk evolution och framstegens underliggande drivkrafter. Det blev bok ”Ett jordklot räcker” utgiven hösten 2016. Nu får jag glädjande nog också möjlighet att dela med mig av detta, som en av föreläsarna på Marknadschefskongressen i november. Jag skall också berätta om varför jag tror att företagen har en mer hållbar verksamhet än dom själva insett.

FRÅN STENYXA TILL MOBIL
Den teknologiska evolutionen har varit sammanvävd med den mänskliga sedan urminnes tider. Under senare tid har den allt snabbare förändrat vår vardag. Internet, datorn och mobiltelefonen har gått igenom otroliga utvecklingsfaser under 25 år. När mobiltelefonen kom skälldes den för ”yuppienalle” – en leksak för välbärgade vita unga män.

Idag är mobilen ett billigt superverktyg som gör tillvaron tryggare och enklare för miljoner fattiga kvinnor i hela tredje världen. Fundera förresten på vad som hänt om vi skulle anammat delningsekonomin och byggt fler telefonkiosker istället för mobiler på 1980-talet. Konsumtion är en av urkrafterna bakom utveckling och framsteg, säger Rune.

ENDAST BOSTADSLÖSA VEGANER HAR TILLRÄCKLIGT LITET FOTAVTRYCK
I sin bok driver Rune Westergård flera teser som går på tvärs mot etablerade uppfattningar inom dagens resurs- och miljödebatt. En av teserna är att det är omöjligt att snåla sig ur klimathotet genom att dra ner på konsumtionen: Vi brukar prata om ”ekologiska fotavtryck” och illustrera det med att minst tre jordklot behövs om alla i världen konsumerade som vi gör i Norden. Men om man tittar närmare på den beräkningen visar det sig att endast bostadslösa veganer lämnar ett tillräckligt litet ekologiskt fotavtryck, säger Rune Westergård.

ATT KÖPA NYTT ÄR KLIMATSMART
Vi kan inte rädda världen från klimathotet genom att minska bilkörandet, flyga mindre eller äta mindre kött. En sådan livsstilsförändring skulle motverka sitt syfte – minskad konsumtion betyder att teknikskiftet mot smarta lösningar går långsammare. Medelklassen i världen ökar enligt EU:s prognoser från 1,9 miljarder för några år sedan, till hisnande fem miljarder år 2030. När dessa miljarder människor skaffar kylskåp år 2030 kommer de att kunna köpa klimatsmarta modeller som förbrukar cirka 75 procent mindre energi än kylskåpen gjorde 30 år tidigare.

Att använda så lite energi och material som möjligt är inbyggt i marknadsekonomins logik. Det är därför bilar hela tiden blir allt lättare och bränslesnålare, och det är därför förpackningar och verktyg idag väger en bråkdel jämfört med för några årtionden sedan. Den här bantningskuren är inte ordinerad av miljöpolitiken utan den är en effekt av marknadsmekanismernas naturliga styrmedel – nämligen mer funktion för mindre pengar.

FRAMTIDSTRO GER HANDLINGSKRAFT
Det är viktigt att inte måla framtiden i allt för svarta färger, anser Rune Westergård. Han är alls ingen ”klimatförnekare”, men påpekar att det är lika nödvändigt att visa på möjligheterna som på hoten för att inte skapa handlingsförlamning. Med mina budskap vill jag visa på den oerhört rika källa av olika lösningar som vi människor har att ösa ur för att lösa kvardröjande fattigdom och miljöproblem.

Ambitionen har varit att förmedla det begripligt för alla, inte bara de teknikkunniga. Jag hoppas kunna ge några tankeställare och fortsatt tro på människan som den eviga problemlösare hon redan i tusentals år visat sig vara, säger han.