Svaret är enkelt!


Berghs School of Communication 2017-04-08


2017 har tidigt fått en het megatrend. För oss som arbetar med kommunikation och marknadsföring är enkelhet årets nyckelord. Men att "hålla det enkelt" ska absolut inte förväxlas med "back to basics". Häng med så reder vi ut begreppen.

Det råder inte brist på saker att göra på våra marknadsavdelningar. Ständigt inflöde av möjligheter gör oss fartblinda och vi suktar alla efter nyhetens behag. Den årliga strategin står i en pärm eller ligger osedd på intranätet. Fram tills nu. I år är vi många som vill återerövra kommunikationsstrategin i ett nytt och anpassad format.

På Berghs har vi beskrivit förändringen som en förflyttning från market creativity till business creativity. Ett spännande äktenskap mellan business management och marketing, ofta inom ramen för design thinking.

SÅ VAD ÄR DÅ DET ENKLA?
Först och ofta helt avgörande för framgång, är skiftet till kund och/eller omvärldsfokus. Istället för att fundera på hur vi ska kunna kränga produkten x eller tjänsten y behöver vi ta avstamp i kundens värld och följa kundens möten med oss. Ett enkelt beslut, och ett som de flesta av oss redan har tagit.

Effekten av kund- och omvärldsfokus blir att vi internt behöver kliva ett par steg bakåt, förflytta oss från vad vi producerar till varför vi finns till. Här har vi kommit olika långt. I senaste upplagan av Berghs nya kompetensutvecklingstjänst, ”Berghs Update”, fokuserar vi helt på hur man kan arbeta fram ett starkt varför och exempel på vad det kan bidra till. Målet är att möta fartblindheten med en tydlig mission så att besluten i realtid blir enkla och stöttar syftet.

Enkelhet i det strategiska arbetet betyder inte att hålla sig vid sin läst kommunikativt. Tvärtom! Genom en tydlig strategisk kompass kan vi iterativt ge oss in i valda utmaningar med full kraft i både tid och budget. Tänk mer kuponger som kräver val, än åkkort för att prova allt, på nöjesfältet. Det kanske låter banalt men är icke desto mindre svårt, framförallt i tider av digital transformation.

Nästa steg, och ytterligare en stark trend, är fokus på visualisering. När strategin och dess olika uttag ska förvaltas och förädlas av olika specialister, då i löpande samverkan och inte bara vid överlämningar, krävs en gemensam agenda. Sprunget ur designers angreppssätt kombinerat med startup-världens lean marketing har flera olika Canvasmodeller tagits fram.

På Berghs School of Communication har vi idag 6 olika Canvas för att arbeta med varumärket, viktiga relationer, idéer, organisations-kultur, innovation och givetvis för att hitta sitt eget företags ”varför”.

TILL SKILLNAD FRÅN ett linjärt arbetssätt är Canvasmodellerna indelade i rutor med olika typer av inbördes påverkan på varandra. På det sättet hamnar kärnfrågorna kring vilka vi är, vad vi gör, för vem och med vilket resultat i centrum. En Canvas ger också alla deltagare i strategiprocessen möjlighet att agilt testa idéer och direkt se hur de skulle påverka andra processer utan att behöva separera idé-och innovation från strategin.

KANSKE HAR DU redan gjort 2017 års hemläxa. Kanske har ni redan ett tydligt definierat varför, satt i relation till ditt företags kunder och omvärlden för att se vilket ert bidrag ska vara, och med vilket önskat resultat. Kanske har ni redan involverat flera olika discipliner i en integrerad strategi- och idé/innovationsprocess runt en eller flera Canvas. Resultatet är en agil strategi med hård kärna som förenklar vardagsvalen kring kanaler och tekniker för ni vet vem ni pratar med och varför! Om någon pusselbit saknas – sätt igång!

Vill du veta mer?
Se www.berghs.se