Inga nya dansare till hösten


2017-04-26


För få sökande enligt skolförvalningen


I förra veckan beslutade intagningsnämnden att lägga ned ytterligare en utbildning vid Vasaskolan. Det kommer inte att tas in några nya elever på dansutbildningen till hösten. Det brukar innebära att utbildningen inte blir kvar och att de sista eleverna går ut om två år. Skolledningen har meddelat att det inte rör sig om en nedläggning och att man tänker erbjuda utbildningen även nästa vår.
Under senare år har flera utbildningar lagts ned. Den nationella spetsutbildningen i Humaniora lades ned för tre år sedan, cirkus läggs ned i år och som sagts dans om två år.

Det är lite underligt att man lagt ned utbildningen mitt under ansökningstiden. Då omvalet började hade utbildningen 6 förstahandsökande och 20 som sökt i övrigt. Det som kommer att ske är att det kommer att bli färre timmar i dansämnen medan timmar i andra ämnen knappast påverkats då det troligen blir två estetklasser även nästa år.

Varför ansökningarna blivit färre är svårt att säga men det har varit ungefär samma antal sökande vissa tidigare år. Det växande informationsavdelningen i kommunen  har inte varit till större hjälp när det gäller att få ut information. Men i år råder också en katastrofstämning inom skolan i pressen har man sagt att skolan skall spara 70 miljoner (3%). Detta har fått förskolor att nästan ge upp och andra att se svart på framtiden (GD). 
Enligt sitt lilla häfte säger Utlildning i Gävle att man har 2300 miljoner i budget och att antalet elever är 17615 i år. Det innebär att varje elev kostar 130570 kr (Vasaelever från ca 80-125.000) det innebär att besparingen per elev är 3974 kr som borde vara mindre för Vasaelever som är billigare (ca 2400). 
Hur han man då spara? Ifrågasätta fri mat i gymnasiet, lägga ned utbildningar tycker de som har makten i nämnden och förvaltningen. Vi har ett alternativ förslag, se till att alla lärare ägnar sin tid åt undervisning, köp billigare datorer eller läsplattor till ettorna och kanske finns det en skolledare för mycket efter alla nedläggningar.