Intagningen till hösten klar


2017-07-01

Skolornas andel av intagningen till nationella program %
Skolornas andel av intagningen till nationella program %

Gevaliensis har sifforna

Från den 1 juli kan alla elever gå in på intagningskansliets webbsida och se om man kommit in på sitt förstahandsval eller inte. Så passa på att få ett snabbt besked. Senast den 16 juni skall de som vill komma till Vasaskolan till hösten svara ja på erbjudandet om plats annars går den kanske till en annan.
2032 elever har tagits in, av dessa 1446 på nationella och några få till särskolan. Hela 554 har tagits in på introduktionsprogram.

Mycket kommer att ske innan skolstart och det återkommer vi till då.

Skola och programval. Absoluta tal.
Skola och programval. Absoluta tal.


Skolornas andel av samtliga elevers val (nationella och introduktion) %
Skolornas andel av samtliga elevers val (nationella och introduktion) %