Sommar och tisdagkväll i Tölljsö
= Bilbingo


Christer Falk 2017-07-17


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Sommar och tisdagkväll i Töllsjö. Det är lika med Bilbingo på idrottsplatsen Holmängen.
En lång och fin tradition som idrottsföreningen arrangerar tillsammans med nykterhetsrörelsen i Töllsjö.

Klicka på bilden så kan de se ett videoreportage som är inspelat 2015.