B-Magazine startar om på nytt


Moa Hagen 2017-09-08


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297

Elever i SA15 har nu tagit över B-Magazine efter den tidigare redaktionen i SA14 och hoppas på att få den mer känd på Bergagymnasiet.


I den nya redaktionen sitter Kristian Trpkoski, Moa Hagen, Martin Olsson, Olivia Ekholm, Rivan Hadji Haso, Tea Svensson, Rasmus Hansson och Nizar Jazi i SA15. 

 Redaktionen bestod tidigare av bara sex elever, men har fått tillökning av två elever som tidigare gick beteende inriktningen. 

— Vi valde att byta inriktning eftersom det inte kändes helt rätt redan från första början, säger Kristian Trpkoski.

— Jag har alltid haft intresset att fotografera så därför kände jag att mediainriktningen var bättre för mig, säger Moa Hagen. 

— Media är väldigt soft jämfört med beteende där det är en massa pluggande. Att använda photoshop är riktigt soft, säger Martin Olsson som hade valt mediainriktningen från första början. 

Slutligen vill den nya redaktionen hälsa alla välkomna till ett nytt läsår på Bergagymnasiet. Alla ettor ska ha ett extra stort välkomnade till denna skola och B-Magazines redaktion hoppas att ni kommer att trivas bra. 

 

Av: Moa Hagen, Kristian Trpkoski, Martin Olsson och Olivia Ekholm