Avtal 2017


Christina Svensson 2017-09-14


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297

De lokala avtalsförhandlingarna är nu avslutade och resterande läggs nu ut generellt med retroaktivitet fr.o.m. 2017-04-01 i september månads lön.

Totalt utlägg för 2017 blev 654 kr, omräknat till procent 2,47%

Bilaga: Gradlöner och tillägg fr.o.m. 2017-04-01