Förena marknad & sälj och använd drivkraften till att fokusera på befintliga och potentiella kunder.


Alice Obelin (GO4INBOUND) 2017-09-25


Mål sätts upp och storslagna planer görs, men hur vet man vilka parametrar som styr om målen kommer nås eller inte? Om avdelningarna har egna mål som inte sätts i relation till varandra så är sannolikheten väldigt hög att det slutgiltiga resultatet uteblir.

Hur enad är din sälj & marknad och hur väl förankrar de sina aktiviteter med varandra?

Det som händer när sälj och marknadsavdelningen fokuserar på samarbete är att det frigörs positiv energi som kan riktas mot ett gemensamt mål för att tjäna befintliga och potentiella kunder. Alla blir lyckligare och resultaten förbättras oerhört. Här kommer 5 framgångsfaktorer för att lyckas ena sälj & marknad

1 Sätt upp en gemensam handlingsplan
Planera en gemensam workshop där ni tillsammans kommer fram till ett idealt tillstånd och använd er av SMARTA mål. Kom ihåg att börja smått för att växa stort.

2 Ta fram en SLA mellan sälj & marknad
Ta fram Service level agreement (SLA) som går båda vägarna mellan avdelningarna och följ upp de gemensamma mål som har överenskommits.

3 Definiera roller och ansvarsfördelning
För att skapa förutsättningar behövs tydliga regler, rollfördelningar och ansvarsfördelning. Definiera i vilket stadie på resan marknad skall överlämna leads till försäljning. Skapa tydliga definitioner på MQL (Marketing Qualified Lead) och SQL (Sales Qualified Lead).

4 Ha gemensamma möten och följ upp noga
Sätt av kontinuerligt med tid för gemensamma möten och uppföljning av den gemensamma planen. Ni behöver varandra för att lyckas. Ha en tydlig agenda som ni följer strikt.

5 Utbilda Teamet
Se till att utbilda marknadspersonalen i inbound och säljpersonalen i Social Selling. På det sättet transformerar ni hela teamet så att de kan möta den moderna köparen.

KONTENTA

Med väl definierad metodik som innefattar mål och planer är halva jobbet gjort. Är ni dessutom enade kring det ideala tillståndet, har kontinuerlig uppföljning och mäter rätt parametrar då har ni ett vinnande koncept.

>> Gå in på FÖLJANDE LÄNK och se aktuella events