Studiebidraget höjs för gymnasieelever


Olivia Ekholm 2017-10-04


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297

Regeringen har gett förslag om att från och med 2018 ska studiebidraget för gymnasieelever höjas. Förslaget kommer ursprungligen från Vänsterpartiet.


Förslaget till stadsbudgeten för år 2018 är äntligen klart. Redan den första juli 2018 kommer höjningen starta. De som studerat under månaderna från mars till juli 2018 kommer få höjningen utbetald i efterskott. Höjningen innebär 200 kronor mer i månaden och alltså kommer studiebidraget ligga på sammanlagt 1250 kronor per månad.

 

För att se hur studerande på gymnasiet reagerat har B-Magazine intervjuat Reza Majidi i klass SA15.

Vad tycker du om att studiebidraget ska höjas?

– Jag tycker det är bra för att studiebidraget är lågt, sen tycker jag att det är synd att förslaget kommer nu eftersom jag kommer hinna sluta gymnasiet.

Så du har inte tänk studera vidare?

– Jo, men inte än. Jag hade tänkt jobba lite först.


Av: Olivia Ekholm och Rivan Hadji Haso